BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Atłachowicz Janusz, Sokołowski Maciej
Tytuł
System komunikacji wewnętrznej jako warunek powodzenia zmian w placówkach ochrony zdrowia
The System of Internal Communication as a Factor of Success in Health-care Institution Changes
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 879, s. 20-29, bibliogr.s.29
Słowa kluczowe
Reforma służby zdrowia, Komunikowanie w przedsiębiorstwie, Przepływ informacji, Formy komunikowania, Marketing wewnętrzny, Zarządzanie w procesie zmian, Studium przypadku, Materiały konferencyjne
Health care reform, Communication in organisation, Data flow, Forms of communication, Internal marketing, Management under change process, Case study, Conference materials
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Referat omawia problemy związane z wdrażaniem reformy ochrony zdrowia wynikające z braku odpowiedniego systemu komunikacji wewnętrznej w zakładach opieki zdrowotnej. Aby poznać stan faktyczny i wykryć istnienie barier w przepływie informacji opracowano i przeprowadzono badanie ankietowe w dwóch szpitalach powiatowych w Rawiczu i Miliczu w 2000 roku. Analiza ankiet wskazuje na problemy w przepływie informacji pomiędzy kierownictwem i poszczególnymi grupami pracowników. Autorzy omawiają przebieg wdrażania planu usprawnienia przepływu informacji w ww. placówkach.

The paper discussed problems connected with health care reform result from lack of internal communication system in health-care institutions. The author presents results of analysis that was carried out in two Polish hospitals in Rawicz and Milicz in year 2000. The analysis points at problems with information flow between management and groups of workers. (MP)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu