BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gableta Małgorzata, Cierniak Anna
Tytuł
Warunki pracy jako podstawa kształtowania zachowań pracowników
Working Conditions as a Basic of Mould Employees' Behaviours
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 879, s. 83-90, bibliogr.s.90
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Inwestowanie w kapitał ludzki, Warunki pracy, Zachowania pracownika, Materiały konferencyjne
Human Resources Management (HRM), Investments in human capital, Working condition, Employee behaviours, Conference materials
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W artykule podkreślono rolę czynnika ludzkiego jako najcenniejszego zasobu przedsiębiorstwa oraz źródła potencjalnej przewagi konkurencyjnej. Zwrócono uwagę na relacje zachodzące między kształtowaniem warunków pracy a ich wpływem na zachowania pracowników. W ramach tych warunków rozpatruje się najczęściej takie elementy jak: materialne warunki pracy, działalnośc socjalno-bytową i stosunki pracy. Przeprowadzone badania empiryczne potwierdzają tezę, iż warunki pracy mogą być podstawą kształtowania pozytywnych zachowań pracowników.

In this article stressed the role of human factor as the most valuable enterprise's resource and resource of potential competitiveness superiority. The authors take note on relations between mould of working conditions the most often consider such elements as: financial working conditions, social and living activity and working relations. Empirical researches confirm thesis, that working conditions might be the basic of mould positive employees' behaviours. (MP)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu