BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Głuszek Ewa
Tytuł
Zasoby przedsiębiorstwa jako baza formułowania strategii
Enterprise's Resources as a Base of Strategy Formulating
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 879, s. 91-98, bibliogr.s.98
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Strategia dywersyfikacji, Podejście zasobowe w zarządzaniu, Strategia przedsiębiorstwa, Przewaga konkurencyjna, Przegląd literatury, Materiały konferencyjne
Strategic management, Diversification strategy, Resource approach in management, Corporation strategies, Competitive advantage, Literature review, Conference materials
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Artykuł koncentruje się na jednej z nowszych teorii w zarządzaniu strategicznym zwanej podejściem zasobowym, którego podstawowym założeniem jest twierdzenie, że różnice pomiędzy firmami w osiąganych wynikach są rezultatem ich uposażenia w unikalne zasoby. Aktywa posiadane przez firmy determinują nie tylko ich pozycję konkurencyjną, ale również określają dostępne strategie. Autorka omawia etapy formułowania strategii w oparciu o zasoby firmy ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na kierunek i wyniki strategii dywersyfikacji.

The article concentrates on one of the theory in strategic management so-called reserve approach. The main guideline of this approach is statement that differences between enterprises' are results of their unique resources. The author discussed stages of formulating strategy in basis of enterprise resources taking into consideration their impact on direction and results of diversification strategy. (MP)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu