BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tarczyński Waldemar
Tytuł
Fundamentalny portfel papierów wartościowych : Metodologia, zastosowania
Fundamental Portfolio of Stocks : Methodology and Applications
Źródło
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 1999, nr 309, 220 s., bibliogr. s.209-213
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Giełda papierów wartościowych, Inwestycje kapitałowe, Portfel papierów wartościowych, Metody portfelowe, Siła fundamentalna
Capital market, Stock market, Capital investments, Portfolio securities, Portfolio methods, Fundamental strength
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Praca miała na celu usystematyzowanie całości problematyki związanej z autorską propozycją konstruowania fundamentalnego portfela papierów wartościowych. Autor przedstawił podstawowe techniki analiz stosowane na rynku kapitałowym oraz klasyczne metody budowy portfela papierów wartościowych, z uwzględnieniem możliwości ich zastosowania na polskim rynku kapitałowym. Omówił zagadnienie równowagi na rynku kapitałowym oraz innych technik konstruowania portfela, opartych na modelu Markowitza. Na tle klasycznych podejść do budowy portfela papierów wartościowych zaprezentował nową koncepcję, w której kryterium oceny portfela stanowi jego siła fundamentalna oraz propozycję portfela wielu czynników. Na zakończenie zbudował fundamentalny portfel papierów wartościowych na Giełdzie Warszawskiej.

The work presents a new proposal of building of portfolio. The author shows basic modern techniques of analysis on capital market and classical methods of building of portfolio. The new proposal of building of portfolio is introduced on the background of classical approaches. In this proposal criterion of estimation portfolio is based on its fundamental power and proposal of portfolio for many factors. At the end of the work the author presents fundamental portfolio for Stocks Exchange in Warsaw. (M.P.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-2751
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu