BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czubakowska Ksenia
Tytuł
Aspekt informacyjny rachunku zysków i strat
An Information Aspects of Profit-and-Loss Account
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 876, s. 70-77, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Sprawozdanie finansowe, Wynik finansowy, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Informacyjna funkcja rachunkowości, Informacyjna funkcja sprawozdań finansowych, Informacyjna funkcja rachunku kosztów, Materiały konferencyjne
Financial statements, Financial performance, International Accounting Standards (IAS), Information function of accounting, Information function of financial statements, Cost accounting information function, Conference materials
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono elementy kształtujące wynik finansowy przedsiębiorstwa, opierając się na zaleceniach Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Aby rachunek zysków i strat był rzetelny, należy opierać się nie tylko na MSR1, ale również należy nawiązać do innych standardów. W artykule omówiono charakterystyczne cechy tych standardów (zapasy, amortyzacja, zysk lub strata netto, podatek dochodowy, przychody, dotacje państwowe, skutki zmian kursów wymiany walut obcych, koszty finansowania zewnętrznego oraz rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe). Omówiono także zagadnienie związane z wykorzystywaniem rachunku zysków i strat przy podejmowaniu decyzji przez pracowników różnych szczebli zarządzania.

Both in practice and literature profit and loss account is known as income account. In the light of information needs an attempt was done to evaluate the level of usage of information about costs and reveneus taken from income account becouse it has a very important role in the activities of companies. It shows changes in incomes and costs, extraordinary losses and profits that have appeared in the company during a year. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu