BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Milleniusz W.
Tytuł
Relacje z interesariuszami przedsiębiorstwa - ocena z perspektywy marketingu
Company Stakeholders Relationships - Evaluation from Marketing Perspective
Źródło
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Konferencje (23), 2003, nr 73, s. 147-152, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Organizacja i zarządzanie, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Relacje przedsiębiorstwo-konsument, Zarządzanie marketingowe
Organisation and management, Enterprise management, Enterprise-customer relationship, Marketing management
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Tradycyjnie większość przedsiębiorstw - zwłaszcza tych o wysokim stopniu orientacji rynkowej -koncentrowała swoje wysiłki na zaspokajaniu potrzeb i relacjach ze swoimi klientami oraz właścicielami. Jednakże, we współczesnych przedsiębiorstwach coraz częściej uświadamiany jest pogląd, że dostarczanie oczekiwanych zysków właścicielom może być silnie uzależnione od takich interesariuszy (stakeholders) jak: pracownicy, analitycy finansowi, dystrybutorzy, dostawcy, media. W opracowaniu podkreśla się, że to czy w ogóle i do jakiego stopnia interesariusze wspierają przedsiębiorstwo zależy od relacji z nimi. Niestety, często brak jest zgodności opinii wśród menedżerów firmy w kwestii relatywnej ważności poszczególnych interesariuszy lub ich grup. W związku z tym, w opracowaniu zaproponowano i przedyskutowano podejście do oceny ważności interesariuszy ze względu na ich wpływ na przedsiębiorstwo, a w szczególności - na opracowanie i wdrażanie strategii marketingowej. Ponadto, wskazano na potrzebę nadania odpowiedniej rangi w firmach wdrażających koncepcję marketingowej karty wyników (market-based scorecard) relacjom z kluczowymi interesariuszami przedsiębiorstwa. (oryg. streszcz.)

Traditionally most companies - especially those of high level of market orientation - focused on the needs and relationships with their customers and owners. However, contemporary businesses are more and more often recognizing that their ability to provide sufficient profits for their owners may strongly depends on other stakeholders such as: employees, financial analysts, distributors, suppliers, media. The paper stresses that whether and to what extent these stakeholders support a business depends on the company relationships with them. Unfortunately, there is often no consensus among managers on the relative importance of the company's different stakeholders. Therefore, in the paper an approach to evaluation of stakeholders' importance is proposed and discussed. Furthermore, the need of including the stakeholder perspective in companies applying the market-based scorecard concept is emphasised. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bruhn M., Management of Customer Relationships, Prentice Hall, Financial Times, Harlow, London, New York, 2003.
 2. Duncan T., Moriarty S., Driving Brand Value. Using Integrated Marketing to Manage Profitable Stakeholder Relationships, McOraw-Hill, New York, 1997.
 3. Gordon I.H., Relacje z klientem. Marketing partnerski, PWE, Warszawa, 2001.
 4. Jackson J., Prioritising customers and other stakeholders using the AHP, European Journal of Marketing, Vol. 35, No. 7/8, 2001, pp. 858-871.
 5. Kotler Ph., Marketing Management, 11th. ed., Prentice Hall International Editions, 2003.
 6. Marciniak B., Badanie satysfakcji klientów -problemy i metody badawcze, Marketing i rynek, Nr 11, 2000, s. 19-24.
 7. Massnick F., How to Measure What Your Customers Want - And Make Sure They Cet It, American Management Assiociation, Amacom, New York, 1997.
 8. Moriarty S., 1MC needs PR 's stakeholder focus, Marketing News, Vol. 31, Issue 11, May 26, 1997.
 9. Obój K., Trybuchowski M., Zarządzanie strategiczne, rozdział III, w: Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Wydanie V, Warszawa, 2002.
 10. Pellet J., Reinventing stakeholder value, Chief Executive, December, 2001, pp. 50-58.
 11. Penc J., Leksykon biznesu, Placet, Warszawa, 1997.
 12. Penc J., Skuteczne zarządzanie organizacjami, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Marketingu i Biznesu, WSMiB, Łódź, 1999.
 13. O'Shannassy T., Modern strategic management: Balancing strategic thinking and strategic planning for internal andexternal stakeholders, Singapore Management Review, 2003, Vol. 25, No. l, pp. 53-67.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-9484
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu