BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalski Aleksander (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Makroekonomiczne uwarunkowania rynku pracy w Polsce
Macroeconomics of Polish Labor Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2005, nr 8, s. 29-44
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Analiza rynku pracy, Polityka stabilizacyjna, Sytuacja makroekonomiczna, Wzrost gospodarczy, Materiały konferencyjne
Labour market, Labour market analysis, Stabilisation policy, Macroeconomic situation, Economic growth, Conference materials
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule rozważono wpływ uwarunkowań demograficznych i makroekonomicznych na sytuację na rynku pracy w Polsce w latach 1999-2003, w tym również prowadzoną politykę stabilizacyjną. W szczególności omówiono przyczyny spadku dynamiki wzrostu gospodarczego w roku 1999 i utrzymywania się zapoczątkowanej wówczas dekoniunktury do roku 2002, a następnie symptomy ożywienia gospodarczego po roku 2002 oraz kierunki prowadzonej polityki budżetowej i pieniężnej.

The paper describes demography and macroeconomic mechanisms of Polish labor market. The causes of economic slowdown of 1999 and boom of 2002 as well as the directions of that - time economic policy are presented in the background of the situation on the Polish labor market. It is stressed that particularly strong relation is observed between the level of employment or unemployment, economic growth and investment. The author highlights the inevitability of the reorientation of the economic policy directions set up at the beginning of an economic transformation. The policy toward macroeconomic equilibrium and low inflation is considered to be too long and too strictly led by monetary authorities. Therefore, the policy of structural adjustment and long-term development has been too much neglected. The point is that although the macroeconomic equilibrium is as much necessary as long-run development policy, the appropriate hierarchy of priorities fitted into the stage and conditions of economic advancement is of key importance for good economic performance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. „Biuletyn Informacyjny NBP”, 12/1998, s. 30-31.
  2. Drozdowicz M., Coraz lepsza koniunktura, „Rzeczpospolita” z 5 maja 1999 r.
  3. Dylematy polskiej koniunktury, „Nowe Życie Gospodarcze", nr 19/1999.
  4. Gomułka S., Szoki zewnętrzne, czy błędy własne, „Rzeczpospolita" z 3 marca 1999 r.
  5. Hausner J., Dwa wymiary polityki gospodarczej, „Nowe Życie Gospodarcze", nr 10/2004.
  6. Kropiwnicki J., Zimny rok, „Nowe Życie Gospodarcze", nr 14/1999.
  7. Licea W., Welfe A., Prognoza podstawowych makroekonomicznych charakterystyk rozwoju gospodarki Polski: 1999-2003, Łódź 1998 (referat na konferencję w Ministerstwie Finansów - 19 maja 1999 r.).
  8. Polska 2004, Raport o Stanie Gospodarki, MGiP, Warszawa 2004, s. 44.
  9. Trzy warianty rozwoju - strategia rozwoju gospodarczego kraju do roku 2010 przygotowywana przez Ministerstwo Finansów, „Rzeczpospolita" z 16 kwietnia 1999 r.
  10. Zieliński M., Sytuacja makroekonomiczna a równowaga rynku pracy, „Nowe Życie Gospodarcze", nr 51/2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu