BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siekierski Jan
Tytuł
Lokalne uwarunkowania rynku pracy na przykładzie Subregionu Tarnowskiego
Local Conditions of Labor Market on an Example of the Tarnów Sub-Region
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2005, nr 8, s. 45-62, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Lokalny rynek pracy, Analiza rynku pracy, Aktywność zawodowa ludności, Bezrobocie, Struktura bezrobocia, Materiały konferencyjne
Local labour market, Labour market analysis, Activity rate of population, Unemployment, Structure of unemployment, Conference materials
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Region tarnowski
Abstrakt
Autor analizuje uwarunkowania demograficzne, przestrzenne i ekonomiczne rynku pracy w odniesieniu do miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego. Przedstawiona w artykule sytuacja lokalnego rynku pracy wskazuje na stan znacznego bezrobocia. Mając na uwadze negatywne skutki bezrobocia, do najważniejszych zadań polityki rynku pracy należy ich łagodzenie, następnie aktywne zwalczanie, a przede wszystkim działania zapewniające racjonalne zatrudnienie.

Due to Poland's accession to the European Union it is necessary to intensify activities aimed at rational employment, limiting unemployment and its negative consequences in the society, particularly among young people. Such possibilities are provided by socio-economic policy and its legal regulations adjusted to the ED standards. (Law on promoting employment and labor market institutions, and Labor Code). Local conditions of labor market point to a need of developing specific methods, programmes and forms of counteracting unemployment and rationalization of employment. Creating new jobs remains a priority as well as more flexible activities on local labour markets and stimulating self-government initiatives is this field. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ABC Unii Europejskiej, 2004, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Warszawa.
 2. Adamczyk A., Góral D., 2004, Rynek pracy w Polsce w trakcie akcesji do Unii Europejskiej [w:] Transformacja, integracja, globalizacja, pod red. St. Lisa i St. Miklaszewskiego, Wyd. AE Kraków i MWSE Tarnów.
 3. Dach Z., 2004, Rynek pracy i bezrobocie [w:] Podstawy makroekonomii, pod red. Z. Dach i B. Szopy, Wyd. PTE Kraków.
 4. Gogolewska J., 2001, Regulowanie rynku pracy [w:] Polityka gospodarcza, pod red. B. Winiarskiego, Wyd. PWN Warszawa.
 5. Góra., 2004, Rynek pracy. Bezrobocie to nie fatum, „Gazeta Bankowa" nr 48.
 6. Kwiatkowski E., 2002, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wyd. PWN Warszawa.
 7. Kwiatkowski E., 2004, Integracja z Unią Europejską a rynek pracy w Polsce, „Gospodarka Narodowa", nr 4.
 8. Makowiecki M., 2004, Ciche bezrobocie. Raport specjalny, „Nowe Życie Gospodarcze", nr 11.
 9. Rewolucja na rynku pracy. Część I i II z dn. 7 i 14 VI 2004. Vademecum „Rzeczpospolita".
 10. Siekierski J., 1999, Przemiany lokalnych rynków pracy na przykładzie województwa tarnowskiego, „Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie", z. 1.
 11. Szmydt V., Siemiątkowski P, 2004, Europejski rynek pracy po rozszerzeniu, „Nowe Życie Gospodarcze", nr 11.
 12. Wojtyna A., 2004, Kłopoty z wydajnością pracy, „Rzeczpospolita" z dn. 22-23 V, Rynki - Przedsiębiorstwa, nr 119.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu