BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Uchwat Małgorzata
Tytuł
Instrumenty aktywizacji zawodowej na lokalnym rynku pracy
Instruments of Vocational Activation on a Local Labor Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2005, nr 8, s. 63-67
Słowa kluczowe
Lokalny rynek pracy, Aktywizacja rynku pracy, Aktywizacja bezrobotnych, Pośrednictwo pracy, Urzędy pracy, Materiały konferencyjne
Local labour market, Labour market activation, Unemployed activation, Employment agency, Labour offices, Conference materials
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie
Abstrakt
W referacie autorka prezentuje najważniejsze instrumenty lokalnego rynku pracy, wykorzystywane w celu aktywizacji zawodowej ludności przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie. Do podstawowych instrumentów należą: szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, refundacje i dotacje oraz prace interwencyjne i roboty publiczne. Drugą równie istotną grupę instrumentów stanowią: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i pobudzanie przedsiębiorczości.

Vocational activation instruments implemented by the county labor office in Tarnów on the basis of new law on employment promotion and labor market institutions were presented on an example of local labor market in the Tarnów region. These basic instruments include: trainings, work placements, on-site professional training, subsidised employment and also intervention works and public works. The other and equally important tools of employment policy and counteracting unemployment involve, employment agencies, inspiring entrepreneurship, job fairs, etc. All these activities focus on an overall objective, which is achieving the best possible efficiency of employment creation in the Tarnów region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ustawa z 20 kwietnia 2004 roku „O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy" (Dz. U. nr 99 z l maja 2004 roku, poz. 1001)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu