BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polańska Aurelia
Tytuł
Człowiek w obliczu ryzyka bezrobocia
Man in the Face of Unemployment
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2005, nr 8, s. 69-81, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Człowiek a praca, Rynek pracy, Zatrudnienie, Bezrobocie, Studenci, Materiały konferencyjne, Pełne zatrudnienie
Human and labour, Labour market, Employment, Unemployment, Students, Conference materials, Full employment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Referat zawiera rozważania o charakterze socjologiczno-humanistycznym związane z zagrożeniami, jakie niesie ze sobą brak pracy. W szczególności autorka omawia rynek pracy w świetle idei pełnego zatrudnienia, kształtowanie oferty pracy poszukiwanej na rynku, potrzebę posiadania godnej pracy zarobkowej oraz wskazówki dla studentów, jak uniknąć ryzyka bezrobocia.

The student is indicated to be the main recipient of the content of the paper. For young people who are still studying, it is of a vital importance to work on themselves in order to avoid the problem of unemployment after their graduation. There are three issues considered in the paper. First there is the idea of full employment second, the supply of job offers and the third the dignified job as a term advocated by the Pope John Paul II. It is strongly emphasized that the way to do the dignified job is self - improvement work. The overall content of the paper is embraced by the sentence: „One must have dreams not only to keep away from unemployment but to do the right job, the job which delivers happiness and joy". (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bocheński J., 1994, Wspomnienie, Wyd. Philed, Kraków.
 2. Borkowicz J., 2004, Potrzeba nowej „pracy nad pracą", „Więź", nr 10, s. 49-55.
 3. Drucker P. F., 1999, Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Jan Paweł II, 1982, Encyklika o pracy ludzkiej. Laborem exercens, Księgarnia Św. Jacka, Katowice.
 5. Jankowska M., Kluska R., Salij J., 2004, Gdzie te kołacze?, „Więź", nr 10, s. 35-45.
 6. Kalecki M., 1961, Polityczne aspekty pełnego zatrudnienia, „Ekonomista", nr 5, s. 1072-1076.
 7. Kalinowski T., 2004, Gdzie szukać pracy? „Rzeczpospolita", Gazeta/Ekonomia, nr 210 z 7 września 2004 r.
 8. Kępiński A., 1986, Psychologia nerwic, PZWL, Warszawa.
 9. Nowicki J., 1990, Paradoksy pełnego zatrudnienia w Polsce, PWE, Warszawa.
 10. Selye H., 1978, Stres okiełzany, Biblioteka Myśli Współczesnej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 11. Steinmann H., Schreyogg G., 1992, Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem: koncepcje, funkcje, przykłady. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 12. Tischner J., 1985, Polska jest ojczyzną: w kręgu filozofii pracy, Wyd. Dialogi, Paryż.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu