BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leśkiewicz Izabela, Leśkiewicz Zygmunt
Tytuł
Racjonalność i cel w otoczeniu metodologicznym nauk empirycznych
Rationality and Goal of Empirical Sciences within the Methodological Environment
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Folia Oeconomica Stetinensia, 2000, nr 6, s. 9-30
Słowa kluczowe
Nauka, Nauki społeczne, Metodologia nauki, Metodologia ekonomii, Racjonalność, Nauki empiryczne
Science, Social sciences, Methodology of science, Economic methodology, Rationality, Empirical science
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest przeprowadzenie analizy podejść metodologicznych w kontekście relacji pomiędzy teorią a empiryzmem. Punktem wyjścia jest racjonalne działanie i cel nauki wg konwencji prawdy Tarskiego. Te przesłanki powodują liczne komplikacje metodologiczne. Autorzy kierują uwagę na te komplikacje i wybrane sposoby ich rozwiązań.

In the paper one tried to analyse the methodoloogical views in the context of relations between theory and empiricism. The point of issue to the analysis is rational action and the purpose of science is true with Tarsky's conventionality. These premises causes a number of the cognitive methodological complications. To point out these complications and some solutions are main purpose of this paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1426-3491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu