BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozieł Andrzej
Tytuł
Wykorzystanie inteligentnych metod eksploracji danych w systemach CRM
Intelligent Methods of Data Mining in CRM Systems
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2002, z. 10, s. 205-221, rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Informatyczne systemy zarządzania, Obsługa klienta, Zarządzanie Kontaktami z Klientem
Management Information Systems, Customer service, Customer Relationship Management (CRM)
Abstrakt
Autor scharakteryzował orientację przedsiębiorstwa na klienta. Opisał metody analizy danych o klientach oraz sposoby ich realizacji, zarówno w kontekście technologii, jak i stosowanych algorytmów. Zasygnalizował także problemy, które pojawiają się podczas analiz. Zaprezentował również szereg rzeczywistych zadań, które znajdują rozwiązanie za pomocą opisanych metod.

The article is devoted to the issue of Customer Relationship Management (CRM) and intelligent methods of data mining in CRM systems. (AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Berson A., Smith S., Thearling K., Building Data Mining Applications for CRM, McGrawHill 2000.
 2. Cichosz P. Uczenie się maszyn, WNT Warszawa 2000.
 3. Gartner Group, Materiały z konferencji Business Intelligence for the Enterprise, Paryż 2001.
 4. Gartner Group, The CRM Implications of Economic Downturs, Research Note M-13-0855.
 5. Hewson Consulting Group, Definitive definition of CRM, dostępne z: http://www.hewson.co.uk.
 6. Hewson Consulting Group, Global Market Size and Trends for CRM in 2001, dostępne z: http://www.hewson.co.uk.
 7. Imhoff C., Loftis L., Geiger J. G., Building the Customer-Centric Enterprise. Data Warehousing Techniques for Supporting Customer Relationship Management}, John Wiley & Sons 2001.
 8. Kimball R., Reeves L., Ross M., Thornthwaite W., The Data Warehouse Lifecycle Toolkit. Expert Methods for Designing, Developing, and Deploying Data Warehouses, John Wiley & Sons 1998.
 9. Mazurek-Łopacińska K., Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 10. Mena J., Data Mining Your Website, Digital Press 1999.
 11. Peppers D., Rogers M. Enterprise One to One: Tools for Competing in the Interactive Age, Doubleday 1999.
 12. Poe V., Klauer P., Brobst S., Tworzenie hurtowni danych, WNT Warszawa 2000.
 13. Rud O. P., Data Mining Coockbook. Modelling Data for Marketing, Risk, and Customer Relationship Management, John Wiley & Sons 2001.
 14. Sullivan D., Document Warehousing and Text Mining, John Wiley & Sons 2001.
 15. Swift R. S., Accelerating Customer Relationships. Using CRM and Relationship Technologies, Prentice Hall 2001.
 16. Trojanowski M., Wykorzystanie marketingu z baz danych w tworzeniu związków z klientami, Marketing i Rynek 8-9/2000.
 17. Waśkowski Z., Zastosowanie marketingu partnerskiego w budowaniu trwałych więzi z klientem, Marketing i Rynek 2/2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu