BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozielski Robert
Tytuł
Znaczenie reklamy dla zdolności konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw
The Importance of Advertising for Competitive Capacity of Polish Enterprises
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2000, t. 150, 119 s., bibliogr. s.115-118
Słowa kluczowe
Reklama, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Konkurencja reklamowa, Przewaga konkurencyjna, Strategia przedsiębiorstwa, Strategia marketingowa, Strategia reklamy
Advertising, Enterprise competitiveness, Advertising competition, Competitive advantage, Corporation strategies, Marketing strategy, Advertising strategy
Abstrakt
Działalność reklamowa jest wynikową sytuacji rynkowej i celów firmy oraz stwarza okazję do wyróżnienia firmy na tle konkurencji. Firmy, które są świadome roli i znaczenia reklamy w działalności rynkowej przedsiębiorstw są w stanie uzyskać istotną przewagę konkurencyjną. Praca ma na celu udzielenie odpowiedzi na pytania: 1) Jaki jest stopień realizacji funkcji reklamy w przedsiębiorstwach polskich jako czynnika wyznaczającego zdolność konkurencyjną firmy? 2) Co determinuje zakres realizowanych funkcji reklamy? Praca składa się z trzech części. W części pierwszej autor prezentuje różne podejścia do określenia miejsca i roli reklamy w marketingowej strategii firmy oraz wyznacza podstawowe funkcje reklamy i determinujące je czynniki. Część druga poświęcona jest zewnętrznym determinantom realizacji funkcji reklamy. Przedmiotem szczególnej uwagi stają się prawne warunki prowadzenia działalności reklamowej, stan infrastruktury rynkowej (struktura mediów, rynek agencji reklamowych i badawczych) oraz postawa odbiorców wobec reklamy, jako instrumentu promocji. W części trzeciej, po opracowaniu modelu procesu realizowania działalności reklamowej w przedsiębiorstwie i w oparciu o wyniki badań własnych, autor dokonuje oceny prowadzenia działań reklamowych przez przedsiębiorstwa polskie. Analiza koncentruje się na: poziomie wydatków reklamowych, celach i stopniu formalizacji procesu reklamy, strukturze wykorzystywania środków przekazu i stopniu korzystania z informacji rynkowych w procesie ich selekcji, a także zakresie prowadzonych prac nad skutecznością reklamy.

The paper devoted to different approaches to define place and role of advertising in marketing strategy of the firm and determines basic functions of advertising. The author shows external determinants of advertising function. Next presents legal aspects of advertising activity. The author worked out the model of advertising activity process in enterprise and assessed advertising activity in Polish enterprises. (M.P)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu