BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pera Bożena (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Unia walutowa i ekonomiczna państw Wspólnoty Europejskiej - dotychczasowe próby jej tworzenia oraz perspektywy na lata dziewięćdziesiąte
Monetary and Economic Union of Member States of European Community - So Far Made Attempts at Its Creation and Prospects for the 90s
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994, nr 443, s. 59-73
Słowa kluczowe
Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Unie gospodarcze, Europejska Jednostka Walutowa, Międzynarodowe rynki finansowe, Wskaźniki konwergencji, Stopa bezrobocia
Economic and Monetary Union (EMU), Economic unions, European Currency Unit (ECU), International financial markets, Convergence indicators, Unemployment rate
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Europejski Bank Centralny (EBC), Wspólnota Europejska
European Central Bank (ECB), European Community
Abstrakt
Unia walutowa i gospodarcza charakteryzuje się tym, w odróżnieniu od wspólnego rynku, że wszystkie ważniejsze dziedziny polityki gospodarczej są koordynowane, a władzę ekonomiczną pełnią organy ponadnarodowe. W pracy omówiono dotychczasowe działania państw EWG zmierzające do tych unii od lat 70-tych do 90-tych, ważniejsze wskaźniki charkteryzujące gospodarki tych krajów, a także korzyści i koszty wynikające z tworzenia takich unii.

In the article an attempt was made at a presentation of causes - of both economic and political nature - of efforts undertaken by the European Community member states to form an economic and monetary union. Further on, the author discussed the earlier attempts that had been made to set up a union in the region in question. The author also aims at the determination of the principles of the creation and functioning of such a union in the 90s. An analysis of the indicators of convergence for individual countries was carried out. It's task was to demonstrate the state of preparations for setting up a union. In the final part the author specified the benefits and costs of the creation of a union on the territory of the European Community. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Annual Economic Report for 1993, Brussels 3 II 1993.
 2. Białecki K.P., Dorosz A., Hanuszkiewicz W., Słownik handlu zagranicznego, Wyd. II zmienione, Warszawa 1993.
 3. Chrabonszczewska E., Kolankowska-Kowalska B., Unia monetarna EWG, "Gazeta Bankowa" 1991, nr 3.
 4. Committee for the Study of Economic and Monetary Union, Report on Economic i Monetary Union in the European Community, Luxembourg 1989.
 5. Delors Points to 'New Path Towards Growth', Together in Europe, Bureau de Depot Bruxelles 'X' 1993, nr 36.
 6. Dokumentacja Europejska, 10 lekcji o Europie, Komisja Wspólnot Europejskich, Brussels, Luxembourg 1992.
 7. Economic and Monetary Union, Commission of the European Communities. Communication of the Commission of 21 August 1990, Luxembourg 1990.
 8. European Economy. Annual Economic Report ,1978-1979, Commission of the European Communities, Brussels 1978.
 9. Komar A., Europejska Unia Walutowa, Warszawa 1993.
 10. Latkowski K., Problemy unii monetarnej w ramach EWG, "Monografie i Opracowania SGPiS" 1974, nr 32.
 11. Les enjeux du som- met de Bruxelles. Un entretten avec Jaques Delors, "L'expansion", 5-8 II 1988 r. w: L. Oręziak, 10 lat Europejskiego Systemu Walutowego.
 12. Michałowska-Gorywoda K., Klawe A.J., Zimny Z., Europejska Wspólnota Gospodarcza, założenia, rzeczywistość, perspektywy, Warszawa 1981.
 13. Oręziak L., Europejski System Walutowy, "Handel Zagraniczny" 1990, nr 10.
 14. Oręziak L., Perspektywy utworzenia Europejskiego Banku Centralnego, "Handel Zagraniczny" 1988, nr 12.
 15. Oręziak L., Tworzenie jednolitego rynku finansowego w EWG, "Handel Zagraniczny" 1992, nr 6.
 16. Protocol on the Statute of the European Monetary Institute, in: Treaty on European Union. Council of the European Communities, Commission of the Communities, Luxembourg 1992.
 17. Protocol on the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank, in: Treaty on European Union. Council of the European Communities, Commission of the Communities, Luxembourg 1992.
 18. Resolution of the Council and Representatives of the Governments of the Member States, European Community Information Service, 25 II 1971.
 19. Single Market, State of the White Paper Measures, MEMO 93/40 Brussels, 27 IX 1993.
 20. Sixth Report of the Commission to the Council and European Parliament Concerning the Implementation of the White Paper on the Completion of the Internal Market, Commission of the European Communities, C0M(91)237 final, Brussels 1991.
 21. Sowa M., Europejski System Walutowy po 10 latach - dorobek i perspektywy, "Rynki Zagraniczne" 1989, nr 23.
 22. Synowiec E., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna EWG, "Rynki Zagraniczne" 1989, nr 2.
 23. The ECU in EMU, Comission of the European Communities, Brussels 1993.
 24. Treaty on European Union. Council of the European Communities, Commission of the Communities, Luxembourg 1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu