BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czubek Henryk (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Przegląd teorii związanych z zewnętrznym finansowaniem procesów gospodarczych
Review of Theories Concerning External
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994, nr 443, s. 5-21
Słowa kluczowe
Zadłużenie zagraniczne, Kraje rozwijające się, Teoria międzynarodowych przepływów kapitału, Portfel papierów wartościowych, Kredyt zagraniczny, Banki międzynarodowe, Polityka gospodarcza krajów dłużniczych, Modele makroekonomiczne, Debt-equity swaps, Inflacja
Foreign debt, Developing countries, Theory of international capital flows, Portfolio securities, Foreign credits, International banks, Economic policy in debtor nations, Macroeconomic models, Debt-equity swaps, Inflation
Abstrakt
Autor dokonał skrótowego przeglądu teorii zadłużenia zagranicznego, a następnie sformułował zasadnicze kierunki działań, których podjęcie ułatwiłoby stosunki wierzyciele-dłużnicy. Są to: inwestycje bezpośrednie, kontynuowanie strategii przeczekania, kreowanie nowych finansowych instrumentów, wykorzystanie globalnych debt-equity swaps, oraz odgórnych ograniczeń stopy procentowej, wprowadzenie instumentów regulacji poziomu stopy inflacji i stopy procentowej w państwach wierzycielskich, strategia przestawiania gospodarek krajów dłużniczych na produkcję eksportową.

The paper includes a systematized presentation of theories describing the use of foreign loans in the economic expansion of underdeveloped countries. These theories were divided into four groups: theories describing rational course of action adopted by debtors and creditors, theories describing errors in the macroeconomic policies of the debtor countries, theories presenting structural models describing the world economy. In the first group a line was drawn between capital flow viewed dynamically and statically. In the second group the author discussed problems pertaining to an artificial enforcement of the policy of granting loans by creditors willing to ensure their position in the market. In the third group the policy adopted by the developing countries aimed at the implementation of long-term structural changes was contrasted with the policy of dealing with currently emerging problems. As regards the fourth group attention was focused on the models of the world economy adopting the North and the South division. The paper concluded with the presentation of some practical solutions following from theories and models of international indebtedness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Avramovic D., Economic Growth and External Debt, John Hopkins Press, Baltimore 1964.
 2. Bardhan P.K., Optimal Foreign Borrowing in: K. Shell, Essays the Theory of Optimal Economic Growth, M.I.T. Press, Cambridge 1967.
 3. Burnham J.B., World Debt and Monetary Order: Learning from the Past, "Cato Journal" 1904, Vol. 4, p. 71-80.
 4. Cooper R.N., Sachs J.D., Borrowing Abroad: The Debtor's Perspective, Conference on International Debt and the Developing Countries, World bank, Washington 1984.
 5. Domar E., The Burden of Debt and National Income, "American Economic Review" 1944, Vol. 34, p. 798-827.
 6. Domar E., The Effects of Investment on the Balance of Payments, "American Economic Review" 1950, Vol. 40, p. 805-826.
 7. Eaton J., Gersowitz M., Stiglitz J.E., The Pure Theory of Country Risk, "European Economic Review" 1986, Vol. 30, p. 481-513.
 8. Eaton J., Taylor L., Developing Country Finance and Debt, "Journal of Development Economics" 1986, Vol. 22, p. 209-265.
 9. Friedman I., Emerging Role of Private Banks in: Financing and Risk in Developing Countries praca zbiorowa pod red. S. S. Goodman, Praeger, Nowy Jork 1978.
 10. Haberger A., Welfare Consequence of Capital Inflows, Department of Economics, University of Chicago, Chicago, Il. 1983.
 11. Hellwig M.F., A model of Borrowing and Lending with Bankruptcy, "Econometrica" 1977, Vol. 45, p. 1879-1906.
 12. Jaffee D., Russel T., Imperfect Information, Uncertainty an Credit Rationing, "Quarterly Journal of Economics" 1976, Vol. 90 p. 651-666.
 13. Kindleberger Ch., Historical Perspectives on today's Third World Debt Crisis, Department of Economics, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge May 1903.
 14. Kletzer K.M., Asymmetries of Information and LDC Borrowing with Sovereign Risk, "Economic Journal" 1984, Vol. 94, p. 287-307.
 15. Kraft J., The Mexican Rescue, Group of Thirty, New York 1984.
 16. MacDougall G.D.A., The Benefits and Costs of Private, Investment from Abroad: A Theoretical Approach, "Economic Record" 1960, Vol. 36, p. 13-35.
 17. Markusen R., Factor Movements and Commodity Trade as Complements, "Journal of International Economics" 1983, Vol. 14, p. 341-356.
 18. Ozler Z., Rescheduling of Sovereign Government Back Debt, Department of Economics, Stanford University, Stanford, CA. 1984.
 19. Sachs J., Theoretical Issues in International Borrowing, "Princenton Studies in International Finance" 1985, No 54.
 20. Stanek K., Spłata zadłużenia zagranicznego gospodarki. Zadanie minimalno-czasowe, "Ekonomista" 1992, nr 4, s. 515-529.
 21. Vines D., A North-South Growth Model Along Kaldorian Lines, "Discussion Paper" 1984, No 26, Center for Economic Policy Research, London.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu