BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leśniak-Moczuk Krystyna
Tytuł
Zmiany w zarządzaniu czynnikiem ludzkim
Changes in Human Factor Management
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 851, s. 520-527
Słowa kluczowe
Zarządzanie jakością, Zarządzanie przez jakość, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Lider w przedsiębiorstwie, Kierownicy w przedsiębiorstwie, Globalizacja działań przedsiębiorstwa, Materiały konferencyjne
Quality management, Total Quality Management (TQM), Human Resources Management (HRM), Leader in enterprise, Managers in a enterprise, Globalization of enterprise activity, Conference materials
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorka proponuje rozpatrzenie znaczenia kapitału ludzkiego w kompleksowym systemie zarządzania jakością w układzie: człowiek -organizacja -gospodarka- państwo. Poziom pierwszy tego układu - dotyczący indywidualnych zachowań ludzi w zakładzie pracy - prezentuje na przykładzie zachowań lidera w stosunku do podwładnych. Na drugim poziomie analizowanego układu zwraca uwagę na czynniki skuteczności stylu kierowania. Na poziomie gospodarki czynnik ludzki wiąże ze zmianami mechanizmu zarządzania (przejście do systemu zdecentralizowanego). Natomiast kierowanie czynnikiem ludzkim na poziomie państwa powinno, zdaniem autorki, polegać na pobudzaniu wiary w możliwości samodzielnego wydobycia kraju z trudności gospodarczych. Podkreśla również wpływ globalizacji na zmiany w zarządzaniu ludźmi

What as presented in this article was the significance of the human factor in the complex system of quality management. Human capital is analysed on four levels: a) man - shaping individual human behaviour in a company, b) organisation - efficiency factors of management style, c) economy - the management mechanism change, d) the state - influence of globalization on changes in managing people.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu