BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopczuk Anatoliusz
Tytuł
Metody wyceny wartości roszczeń właścicieli majątku znacjonalizowanego z naruszeniem prawa
Methods of Valuation of Claims of Owners of Property Nationalised with the Violation of the Law
Źródło
Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2000, nr 2, s. 33-44
Słowa kluczowe
Przekształcenia własnościowe, Metodologia wyceny majątku, Zobowiązania Skarbu Państwa
Ownership transformations, Assets valuation methodology, Liabilities of the Treasury
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule zwrócono uwagę na problem, przed jakim stoją osoby występujące z roszczeniem wobec Skarbu Państwa o zwrot majątku znacjonalizowanego w latach 40-tych i 50-tych z naruszeniem prawa. Problem ten wynika z faktu, że osoby te zobowiązane są do przedstawienia sądowi konkretyzacji wartości majątku. Autor rozpatruje przypadek nacjonalizacji w 1952 r. majątku obrotowego przedsiębiorstwa stanowiącego własność osoby fizycznej, którego wartość w momencie nacjonalizacji można ustalić na podstawie zachowanych dokumentów księgowych. Przedmiotem analizy są metody, które mogą być wykorzystane do ustalenia obecnej wartości tego roszczenia.

Persons asserting claims towards the State Treasury for the return of property nationalised in the 1940-ties and 1950-ties with the violation of the provisions of law are bound to submit to the court the specification of its value. The article examines the case of nationalisation that took place in 1952. The object of nationalisation was current assets of an enterprise constituting the property of a natural person. The value of the assets at the moment of nationalisation may be established on the basis of preserved accounting documents. The analysis focuses on the methods that may be employed in order to determine the current value of the claim. The current value of the amount of 1000 Polish Zloty assumed in 1952 to be the worth of the property is calculated in accordance with the accumulated rate of inflation, USD exchange rate, price of gold, average remuneration of employees in national economy, and with taking into account lost profits related to the possibility of making limited-risk investments (government bonds, highly-rated municipal bonds, corporation bonds of the lowest risk). Due to limitations of the financial market in Poland prior to 1990, Tost???? profits are estimated with the use of yield rates on investment in securities on the US market. In conclusion, the article states that the most justified method of revaluation of assets with the use of the rate of yield from investment in securities of the lowest risk (in government bonds or municipal bonds).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-4530
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu