BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zens Axel Javier
Tytuł
Wspomaganie informacyjne controllingu strategicznego w kraju rozwijającym się (na przykładzie Mercedes-Benz Wietnam)
Information Assistance of Strategic Controlling in Developing Countries (on Example of the Mercedes-Benz Vietnam)
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1999, nr 831, t. 1, s. 182-190
Słowa kluczowe
Controlling strategiczny, Plan strategiczny, Informacja dla potrzeb zarządzania, Kraje rozwijające się, Materiały konferencyjne
Strategic controlling, Strategic plan, Information for management needs, Developing countries, Conference materials
Abstrakt
Stwierdzono, że system controllingu jest tak dobry, jak dobre jest jego input informacji czyli wewnętrzna i zewnętrzna informacja wszelkiego rodzaju. Omówiono trudności towarzyszące pozyskaniu strategicznie ważnych informacji w kraju rozwijającym się, posiadającym niewystarczającą infrastrukturę informacyjną. Posłużono się doświadczeniem uzyskanym przy powstawaniu pierwszego okresowego planu strategicznego w Mercedes-Benz Wietnam Ltd. - PSP (Periodische Strategische Planung) MBV Ltd. Przedstawiono aspekty organizacyjne PSP, a także zagadnienia uzyskiwania informacji na temat: ogólnego stanu i tendencji rozwoju gospodarki narodowej oraz przemysłu samochodowego w ciagu przyszłych 10 lat, stanu i rozwoju motoryzacji w ciągu przyszłych 10 lat (ogólne dane o dopuszczeniu do ruchu, plany konkurencji, ingerencje państwa, itd.) oraz stanu i rozwoju w ciągu przyszłych 10 lat własnego przedsiębiorstwa.

Affirmed that controlling system is a good as its information input that is internal and external information. Discussed difficulties in finding strategic information in developing countries. Showed experiences of the Mercedes-Benz Vietnam Ltd.-PSP (Periodische Strategische Planung) MBV Ltd. Presented organisational aspects of PSP and issues of finding information about: general state and trends of national economy development and motor industry in next ten years, state and development of motorization in next ten years.(M.P.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu