BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gumiński Ryszard
Tytuł
Zastosowanie wskaźników ekonomicznych w analizie ryzyka
The Use of Economic Indicators in Risk Analysis
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (6), 2000, nr 835, s. 72-81, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko, Analiza ryzyka finansowego, Wskaźniki ekonomiczne, Sprawozdanie finansowe
Risk, Financial risk analysis, Economic indicators, Financial statements
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy i w jakim stopniu informacje pochodzące ze sprawozdań finansowych można wykorzystać do analizy ryzyka. Przedstawiono możliwości wykorzystania tych informacji (ujętych w formie wskaźników ekonomicznych) do: korekty współczynnika beta (stosowanego w modelach rynku kapitałowego) oraz analizy dyskryminacyjnej ryzyka. Rozważania zilustrowano przykładem opartym na danych dotyczących kształtowania się współczynnika beta, wskaźnika płynności finansowej oraz wskaźnika cena/zysk w roku 1996 w 21 przedsiębiorstwach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

In the article there were presented the possibilities of economic indicators usage in risk analysis. Two examples of appliance were indicated: beta ratio's proof and descrimination analysis. In order to read the beta ratio's proof it is necessary to differentiate a group of indicators essentially connected and correlated with beta ratio. The researches point out that the liquidity index, change of profit per share and price/profit index are the indexes most significantly correlated with beta ratio. Discrimination analysis can be applied in discrimination of companies according to market risk. In the article beta ratio was accepted as companies' discrimination criterion according to market risk. In the article beta ratio was accepted as companies' discrimination criterion according to risk. Discrimination was led basing on economic indicators essentially connected with beta ratio. Discrimination analysis method was exemplified on chosen companies quoted on Warsaw Stock Exchange Market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-1278
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu