BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korenik Dorota
Tytuł
Wybrane aspekty metodologiczne analizy i oceny efektywności finansowej banku komercyjnego na potrzeby zarządzania aktywami i pasywami (przykład empiryczny)
Chosen Methodological Aspects of Analysis and Valuation of Financial Effectiveness of a Commercial Bank for the Need of Assets and Liabilities Management (an Empirical Example)
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (6), 2000, nr 835, s. 114-130, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Marża odsetkowa, Zarządzanie bankiem, Zarządzanie ryzykiem, Strategia finansowa, Wynik finansowy, Analiza wskaźnikowa
Interest margin, Bank management, Risk management, Financial strategy, Financial performance, Ratio analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono takie instrumenty służące do monitorowania, analizy i oceny efektywności finansowej, jak: analiza wskaźnikowa efektywności finansowej, ocena efektywności produktów i usług bankowych według metody puli, analiza marż cząstkowych, analiza odchylenia marży odsetkowej. Posłużono się przykładem wybranego banku.

The article is a compact presentation attempt of a practical use of chosen methods of bank's financial effectiveness examination in a process of assets and liabilities management. The methodological and logical aspects are mainly shown.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-1278
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu