BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stabryła Katarzyna (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Kierunki przebudowy systemu podatkowego Szwecji na tle postępującej harmonizacji systemów podatkowych państw członkowskich Unii Europejskiej
The Remodelling of the Swedish Tax System and the Continuing Harmonisation of Tax Systems in European Union Member States
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 665, s. 33-49, bibliogr.8 poz.
Słowa kluczowe
System podatkowy, Podatek dochodowy, Podatki pośrednie
Tax system, Income tax, Indirect taxation
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Szwecja
Sweden
Abstrakt
Zadaniem opracowania jest zaprezentowanie współczesnego systemu podatkowego w Szwecji z uwzględnieniem reform oraz zmian związanych z wejściem Szwecji do Unii Europejskiej w połowie lat dziewięćdziesiątych. Omówiono również sytuację podatkową w pozostałych krajach nordyckich, ze względu na fakt, iż Finlandia i Dania także należą do Unii Europejskiej i w związku z tym podlegają wspólnotowym regulacjom dotyczącym podatków. Norwegia będąca poza strukturami unijnymi, dokonała takich zmian podatkowych, które pod wieloma względami są zbieżne z zmianami w Szwecji, Finlandii i Danii.

The purpose of this article is to present the contemporary Swedish tax system, not only with respect to the basic categories of tax, but also to the institutions responsible for tax collection. The current system is the result of reforms conducted at the beginning of the 1990s in response to demands for reductions in excessively high tax rates, especially direct taxes. In the first part of the article, the author presents the attempts at tax system harmonisation within the European Union. The dissimilar traditions in EU member states with regard to the state's approach to its citizens make it difficult to implement a uniform tax system. Next, the author presents the changes in Nordic tax systems, given that Denmark and Finland, just as Sweden, are European Union members and therefore are subject to EU tax regulations. Norway, on the other hand, remains outside the EU, and has introduced significant tax reforms that in many respects are in line with the changes implemented in the three Scandinavian countries mentioned earlier. In later sections of the article, the author describes the operational rules governing income tax, capital tax and indirect taxes in Sweden, drawing attention to tax rates, methods of taxation, and changes in the techniques of tax collection over the past l O years. The final part of the article is devoted to the manner in which the fiscal authorities operate in Sweden, including their effectiveness in resolving problems arising with tax collection and in estimating the scale of tax evasion and fraud. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Burtless G., Taxes, Transfers and Swedish Labor Supply [w:] The Swedish Economy, pod red. B. P. Boswortha, A. M. Rivlin, The Brookings Institution, Washington 1987.
  2. Kawecka-Wyrzykowska E., Dostosowania Polski do unijnego systemu podatku VAT, „Wspólnoty Europejskie" 2000, nr 10.
  3. Kawecka-Wyrzykowska E., Synowiec E., Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2001.
  4. Matera R., Integracja ekonomiczna krajów nordyckich, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001.
  5. Platt C.J., Tax Systems of Western Europe. A Guide for Business and the Professions, Gower Publ. Co. Ltd. Croft Road, Aldershot, Hants 1983.
  6. Polak E., System podatkowy w Polsce a regulacje podatkowe w Unii Europejskiej i państwach do niej należących [w:] Polska między Zachodem a Wschodem w dobie integracji europejskiej, pod red. M. Marczewskej-Rytko, UMCS, Lublin 2001.
  7. Taxes in Sweden 2001 -A Summary of the Tax Statistical Yearbook of Sweden 2001, Riksskatteverket 2002.
  8. Tax Reform in the Nordic Countries, 1973 - 1993 Jubilee Publication, Justus Förlag AB, Gothenburg 1993.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu