BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czapiewski Mirosław
Tytuł
Budowanie akceptacji społecznej procesów innowacji w organizacji
Achieving Social Acceptation in Innovations in Organizations
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1045, s. 409-416, bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji
Słowa kluczowe
Zarządzanie zmianami, Innowacje, Chłonność innowacyjna przedsiębiorstw, Otwartość na zmiany, Zachowania pracownika
Change management, Innovations, Innovation absorption in the enterprises, Openness to change, Employee behaviours
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor omówił istotę, formy oraz wybrane determinanty innowacji, a następnie przedstawił źródła społecznych oporów wobec realizacji procesów innowacji w organizacji. Opierając się na przykładzie restrukturyzacji przedsiębiorstwa działającego w branży gospodarki morskiej, omówiono zastosowanie pakietu gwarancji pracowniczych i socjalnych jako narzędzia budowy akceptacji społecznej procesów innowacji.

Innovations used in organization are followed by raising technical and technological opportunities and also by using modem organizational ideas. However, those processes are connected with fear. People in many organizations quite often are concerned about new conditions in which they are suppose to work. These fears leads up to social resistance which turns to serious delays or even prevent taking advantages of this innovations. Presented article is mainly about putting into practice different innovations in organization. The pressure is placed on achieving social acceptation. Application of this instruments is presented on the basis of those organizations in which modem technological and organizational processes were held.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Griffin R.W. (2000), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
  2. Kołodziński W. (2003), Pakiet socjalny i jego rola w procesie prywatyzacji, "Biuletyn Ministerstwa Skarbu Państwa", nr 20, Warszawa.
  3. Masłyk-Musiał E. (2003), Organizacje w ruchu - strategie zarządzania zmianami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  4. Penc J. (2001), Partycypacja pracownicza a sterowanie zmianami w firmie, [w:] S. Rudolfa (red.), Partycypacja pracownicza - echa przeszłości czy perspektywy rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  5. Stewart D.M. (red.), (1996), Praktyka kierowania -jak kierować sobą, innymi i firmą, PWE, Warszawa.
  6. Robbins S. P., De Cenzo D. (2002), Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa.
  7. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. (1999), Kierowanie, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu