BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jasiński Zdzisław, Molek-Winiarska Dorota
Tytuł
Formy oporu pracowników w procesie wdrażania informatycznych systemów zarządzania produkcją
Resistance to Changes During the Process of Implementation of Computing Systems in Production Management Sector
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1045, s. 446-452, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji
Słowa kluczowe
Innowacyjność przedsiębiorstw, Zmiany organizacyjne, Zarządzanie zmianami, Zachowania pracownika
Enterprise innovation, Organisational change, Change management, Employee behaviours
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest opisanie oporu pracowników wobec zmian, występującego w procesach wdrażania systemów informatycznych szczególnie w fazie przygotowania i realizacji wdrożenia. Autorzy zaprezentowali wyniki i omówili wnioski z badania oporu pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych wobec procesu wdrażania informatycznych systemów zarządzania produkcją.

Processes of implementation of computing systems in production management sector are connected with the intensive change, both organizational and sociological. The resistance to changes in work teams may be the effect of these transformations. It occurs with different forms which always cause delays or elimination of appearing changes. In this paper, research of resistance to changes in companies of production sector is shown. The specific behavior of employees and their attitudes towards the implementation of new innovation are described.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczewski P. (1999), Organizacyjne uwarunkowania realizacji złożonych przedsięwzięć informatycznych, AE, Poznań.
 2. Bańka J. (1977), Przeciw szokowi przyszłości, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
 3. Baruk A. (2001), Opór wobec zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie i jego pokonywanie, "Przegląd Organizacji", nr 7/8.
 4. Brzeziński M. (red.) (2001), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 5. Clarke L. (1997), Zarządzanie zmianą, Wydawnictwo Gebethner i S-ka, Warszawa.
 6. Gliszczyńska X. (red.), (1979), Psychologia pracy. Wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa.
 7. Kamiński A. (2001), Kompleksowa informatyzacja jako metoda restrukturyzacji przedsiębiorstwa, [w:] B.F. Kubiak, A. Korowicki, Human Computer Interaction, Wydawnictwo Akwila, Gdańsk.
 8. Krupa K. (2000), Wdrażanie MRP 11 - problemy organizacyjne, "Przegląd Organizacji", nr 2.
 9. Laszczak M. (1999), Patologie w organizacji. Mechanizmy powstawania, zwalczanie, zapobieganie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 10. Pene J. (2002), Sterowanie procesami zmian w organizacji, "Humanizacja Pracy", nr 3.
 11. Pietrasiński Z. (1970), Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji, PWN, Warszawa.
 12. Ratajczak Z. (1980), Człowiek w sytuacji innowacyjnej, PWN, Warszawa.
 13. Ratajczak Z. (1988), Niezawodność człowieka w pracy, PWN, Warszawa.
 14. Sajkiewicz A., Sajkiwicz Ł. (2002), Nowe metody pracy z ludźmi. Organizacja procesów personalnych, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 15. Scott jr. W.E., Cummings L.L. (red.), (1983), Zachowanie człowieka w organizacji, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu