BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiatkowska-Ciotucha Dorota, Załuska Urszula, Hanczar Paweł
Tytuł
Weryfikacja testu koniunktury jako narzędzia oceny dziedzin działalności gospodarczej według Europejskiej Klasyfikacji Działalności
Is the Test of Business Conditions a Good Tool for the Assessment of the Efficiency the Different Branches of the Industry?
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (7), 2000, nr 874, s. 111-121, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Klasyfikacja statystyczna, Koniunktura gospodarcza, Metoda testu koniunkturalnego, Działalność gospodarcza, Europejska Klasyfikacja Działalności (EKD), Materiały konferencyjne, Współczynnik korelacji rang Spearmana
Statistical classification, Business trends, Business condition test method, Business activity, Statistical Classification of Economic Activities in the European Community (NACE), Conference materials, Spearman's rank correlation coefficient
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy test koniunktury jest dobrym narzędziem oceny dziedzin działalności gospodarczej. Przyjęto założenie, że wyniki uzyskiwane przy zastosowaniu jako kryterium oceny efektywności gospodarowania poszczególnych dziedzin działalności wartości zmiennej syntetycznej zbudowanej w oparciu o dane pochodzące ze sprawozdań statystycznych są obiektywne i miarodajne, a więc mogą stanowić bazę porównawczą. Przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny kondycji różnych rodzajów działalności gospodarczej w Polsce. Badania przeprowadzono na danych zgromadzonych według Europejskiej Klasyfikacji Działalności i objęto nimi działy sekcji D, tj. działalności produkcyjnej. Analizowano dane miesięczne pochodzące z okresu od stycznia 1995 r. do marca 1998 r. Dane źródłowe zaczerpnięto z Biuletynów Statystycznych GUS oraz Badań Koniunktury GUS.

The paper presents the research of the condition the different branches of the industry in Poland. The analysis has been based on the monthly statistic data from January 1995 to March 1998, which are collected in The NACE. The condition of the different branches has been assessed by the two criteria. As the first criterion for the assessment of the efficiency has applied the value of the synthetic variable which has been built on the basis of the vector of the particle variables from the statistic reports F-01. As the second one has applied results of the test of business conditions. Then results had been compared by correlation coefficients, Spearman correlation coefficients and values of the averages differences of the positions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu