BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Graf Marek
Tytuł
Przygraniczna współpraca wojskowa Polski z państwami sąsiedzkimi na przykładzie Śląskiego Okręgu Wojskowego
Poland's Military Border Cooperation with Neighbouring Countries on Example of Silesian Military Region
Źródło
Studia i Materiały / Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, 1998, nr 13, 24 s.
Słowa kluczowe
Współpraca wojskowa, Wojsko, Współpraca regionów przygranicznych, Polityka zagraniczna
Military Co-operation, Army, Region cross-border cooperation, Foreign policy
Abstrakt
Autor przedstawił rozwój stosunków wojskowych po rozpadzie bloku komunistycznego. Jako przykład podał współpracę Śląskiego Okręgu Wojskowego z niemieckimi, czeskimi i słowackimi siłami zbrojnymi. Ta współpraca polega na wspólnie organizowanych przedsięwzięciach kulturowych i wojskowych. Dobre stosunki mają na celu stworzenie na południowo-zachodniej granicy wielonarodowego Korpusu na wzór powstającego w północno-zachodniej Polsce.

The author shows development of military relation after communist bloc broken-up. As an example presented cooperation between Silesian Military Region and German, Czech and Slovakian armed force. This cooperation lies in organising cultural and military events. Main goal of these relations is to create multinational Corps on southwestern border on the model of arising on northwestern Poland. (MP)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-351X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu