BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lichtarski Janusz Marek
Tytuł
Controlling a organiczność struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa
The System of Controlling and the Organic Organizational Structure of a Company
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1045, s. 526-535, bibliogr. 30 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji
Słowa kluczowe
Controlling, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zmiany organizacyjne, Innowacyjność przedsiębiorstw, Przegląd literatury
Controlling, Enterprise management, Organisational change, Enterprise innovation, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono pojęcie struktury organizacyjnej w kontekście teorii organizacji i zarządzania, scharakteryzowano controlling i jego istotę. Na koniec przedstawiono kierunek zmian struktury organizacyjnej pod wpływem controllingu w teorii i praktyce oraz zaprezentowano wyniki badań empirycznych (dotyczących wdrażania controllingu) przeprowadzonych w 9 przedsiębiorstwach z Dolnego Śląska, przy wykorzystaniu studium przypadków.

In the present study the author tries to identify the influence of controlling system on the shape of organizational structure. Both theoretical considerations and the results of empirical research proved that in the fact of implementation of controlling system, presence of dimensions of organizational structure: configuration, specialization and centralization decreases and the organizational structure is getting more organic.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieniok H., Rokita J. (1984), Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, PAN, Warszawa.
 2. Burns T., Stalker G.M. (1961), The Management of Innovation, Tavistock Publications, London.
 3. Goliszewski J. (1990), Controlling - system koordynacji przedsiębiorstwa (I), "Przegląd Organizacji", nr 8-9.
 4. Hall R.H. (1999), Organizations. Structures, Processes and Outcomes, Prentice Hall, New Jersey.
 5. Hülsenberg F., Wróbel J. (1995), Controlling, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Zielona Góra.
 6. Kieser A., Kubicek H. (1992), Organisation, Walter de Gruyter, Berlin.
 7. Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), (1998), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 8. Krupski R. (2000), Podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo I-BiS, Wrocław.
 9. Krzyżanowski L. (1994), Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa.
 10. Kubicek H., Welter G. (1985), Messung der Organisationsstruktur. Eine Dokumentation von Instrumenten zur quantitativen Erfassung von Organisationsstrukturen, Ferdinand Enke Verlag Stuttgard.
 11. Leavitt HJ. (2003), Why Hierarchies Thrive, "Harvard Business Review".
 12. Lichtarski J.M. (2004), Zmiany struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa implikowane stosowaniem controllingowej koncepcji zarządzania, rozprawa doktorska.
 13. Marczak R. (1999), Autonomizacja jednostek wewnętrznych przedsiębiorstwa jako podstawa controllingii, [w:] J. Duraj (red.), Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, OMEGA-PRAKSIS, Łódź.
 14. Mreła K. (1983), Struktury organizacyjne. Analiza wielowymiarowa, PWE, Warszawa.
 15. Nalepka A. (2001), Struktura organizacyjna, Antykwa, Kraków.
 16. Nowak E (red.), (2003), Controlling w przedsiębiorstwie. Koncepcja i instrumenty, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 17. Nowosielski S. (1998), Controlling w literaturze i praktyce, "Przegląd Organizacji", nr 12.
 18. Piotrowicz A. (2000), Identyfikacja zmian struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji", nr 12. Przybyła M. (1995), Struktura organizacji. Ujęcie wielowymiarowe, Forum, Wrocław.
 19. Pszczołowski T. (1978), Mała encyklopedia prakseologu i teorii organizacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 20. Pugh D.S., Hickson D.J. (1976), Organizational Structure in Its Context. The Aston Programme I. Saxon House, Westmead.
 21. Pugh D.S., Hinings C.R. (red.), (1976), Organizational Structure: Extensions and Replications, The Aston Programme II. Saxon House, Westmead.
 22. Pugh D.S. (1977), The Measurement of Organization Structures: Does Context Determine Form? [w:] J.R. Hackman, E.E. Lawler III, L.W. Porter (red.), Perspectives on Behavior in Organization, McGraw-Hill, New York.
 23. Sierpińska M., Niedbała B. (2003), Controlling operacyjny w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Centra odpowiedzialności w teorii i praktyce, PWN, Warszawa.
 24. Sierpińska M. (2002), System oceny centrów zysku w controllingowym rachunku odpowiedzialności, [w:] J. Mońka, D. Sołtys (red.), Controlling - koncepcje, wdrożenia, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 956, AE, Wrocław.
 25. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. (1997), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 26. Vollmuth HJ. (1998), Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 27. Weber J. (2002), jakie zadania powinien podejmować controller i dlaczego - zasadnicze przemyślenia dotyczące znanego problemu, [w:] H. Błoch (red.), Controlling. Doświadczenia krajowe i zagraniczne. Problemy, instrumenty, procedury, perspektywy, Oficyna Controllingu Profit, Katowice.
 28. Weber J. (2001), Wprowadzenie do controllingu, Oficyna Controllingu Profit, Katowice.
 29. Zorska A. (2002), Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu