BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Puszko-Machowczyk Katarzyna
Tytuł
Innowacyjność potencjału rynkowego przedsiębiorstwa na przykładzie branży budowlanej
Innovation of the Enterprise's Market Potential on the Example of Building Branch
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1045, s. 567-576, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji
Słowa kluczowe
Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw, Potencjał przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo budowlane, Badania ankietowe
Innovations, Enterprise innovation, Potential of enterprise, Construction company, Questionnaire survey
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja działań innowacyjnych w zakresie potencjału rynkowego przedsiębiorstw budowlanych. Omówiono zagadnienie potencjału rynkowego przedsiębiorstwa oraz zaprezentowano wyniki badań empirycznych, którymi objęto sześć przedsiębiorstw budowlanych działających na terenie Polski. Badania te wskazują, ze przedsiębiorstwa budowlane charakteryzuje niewielka skłonność do wprowadzania zmian innowacyjnych dotyczących potencjału rynkowego.

In actual functioning conditions of enterprises very significant becomes their innovation understood as ability, tendency, skill to introduce the changes. Innovation can be considered in the range of the enterprise's potential meaning the whole of resources at its disposal. The article presents the characteristics and empirical investigation into the innovation of the market potential of building enterprises.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn J. (1995), Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków.
 2. Gabrusewicz W. (1992), Rozwój przedsiębiorstw przemysłowych i jego ocena w gospodarce rynkowej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 120, AE, Poznań.
 3. Griffin R.W. (1996), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Hutt M.D., Speh T.W. (1997), Zarządzanie marketingiem. Strategia rynku dóbr i usług przemysłowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Jerzak M.W. (1990), Organizacja i ekonomika produkcji budowlanej (zarys wybranych problemów), AE, Katowice.
 6. Mruk H., Rutkowski I.P. (1999), Strategia produktu, PWE, Warszawa.
 7. Osbert-Pociecha G. ( 1998), Dywestycje w przedsiębiorstwie. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 794, AE, Wrocław.
 8. Peters T.J., Waterman R.H. (1982), In Search of Excellence. Lessons for America's Best - Run Companies, New York.
 9. Puszko-Machowczyk K. (2001), Problemy rozwoju przedsiębiorstw budowlanych. Materiały II ogólnopolskiej konferencji naukowej "Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku", Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zakopane.
 10. Stempin Sz. (2000), Proces kurczenia się przedsiebiorstwa a zmiany w jego zasobach na przykładzie przekształceń jednostek pomocniczych dużych przedsiębiorstw przemysłowych, Materiały z konferencji naukowej "Kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - ciągłość i zmiana", AE, Wrocław.
 11. Sznajder A. (1986), Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie eksportującym, PWN, Warszawa.
 12. Uchma Cz. (1998), Ekonomika budownictwa, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 13. Wawrzyniak B. (1989), Polityka strategiczna przedsiebiorstwa, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu