BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozłowska Anna
Tytuł
Rola reklamy w procesie globalizacji
Advertising and Its Role in the Globalisation Process
Źródło
Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2000, nr 4, s. 129-142, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Reklama, Sztuka reklamy, Kulturowe uwarunkowania konsumpcji, Komunikowanie marketingowe, Komunikowanie społeczne, Globalizacja gospodarki, Przemiany społeczne, Przegląd literatury
Advertising, Art of advertising, Cultural framework of consumption, Marketing communication, Social communication, Economic globalization, Social change, Literature review
Abstrakt
Artykuł dotyczy roli reklamy w procesie globalizacji. Przedmiotem zainteresowania autorki jest wpływ reklamy na procesy komunikowania się odmiennych obszarów kulturowych. Autorka analizuje trzy modelowe strategie komunikowania międzykulturowego: strategia oparta na reprodukcji kodów, wzajemnej adaptacji kodów oraz transformacji i kreacji kodów. Podkreśla iż, współczesna reklama wymaga nie tyle wytworzenia tych samych znaczeń w różnych kulturach, co raczej zrozumienia danego obszaru kulturowego i dostosowania do niego treści przekazu. Ma to znaczący wpływ na prowadzenie skutecznych akcji promocyjnych na rynku międzynarodowym.

Advertising and its impact on cross-cultural communication processes are the main subjects of the author's interest. She analyses three models of cross-cultural communication strategies which are based on, first, the reproduction of the codes, second, the mutual adaptation of the codes, and third, the transformation and creation of the codes; highlighting that contemporary advertising requires not as much of the setting up of the same meanings in different cultures as it does of having the knowledge and understanding of a specific culture zone and adjusting the message content accordingly. It may have a great impact on carrying out effective international promotion campaigns. (J.W.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-4530
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu