BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwanicz-Drozdowska Małgorzata
Tytuł
Determinanty bezpieczeństwa banków w świetle analizy wybranych kryzysów bankowych
The Determinants of Banks Security in the Light of the Analysis of Selected Bank Crises
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2000, nr 479, 242 s., bibliogr. s.231-236
Słowa kluczowe
Bankowość, Kryzys bankowy, Zarządzanie w kryzysie, Pokusa nadużycia, Sektor bankowy, System bankowy
Banking, Banking crisis, Crisis management, Moral hazard, Banking sector, Banking system
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki, Finlandia, Norwegia, Szwecja
United States of America (USA), Finland, Norway, Sweden
Abstrakt
Praca dotyczy determinant bezpieczeństwa banków zidentyfikowanych na podstawie analizy wybranych kryzysów bankowych dla lat 1980-1996 oraz prognozy ich kształtu w przyszłości. Analiza objęła: uwarunkowania gospodarcze, otoczenie regulacyjne, politykę prowadzoną przez banki, działania interwencyjne, zarządzanie sytuacją kryzysową, dyscyplinę rynkową i "moral hazard". Na tle analizy kryzysów bankowych wybranych krajów rozwiniętych (Stany Zjednoczone, Norwegia, Finlandia, Szwecja) autorka prześledziła różnice oraz stopień zaawansowania poszczególnych czynników kształtujących bezpieczeństwo banków w Polsce w okresie transformacji. Przeanalizowanie kryzysów bankowych pozwoliło jej na wskazanie na determinanty bezpieczeństwa banków, z uwzględnieniem przeszłości, teraźniejszości i prognozy na przyszłość, także w odniesieniu do polskiego sektora bankowego.

The publication discusses the determinants of the security of banks identified on the basis of analysis of selected bank crises in years 1980-1996. It also mentions the forecast of the banks' form in the future. The analysis includes: economic conditions, regulating environment, banks policy, intervention actions, crisis management, market discipline, and "moral hazard". The differences and development degree of respective factors affecting the security of banks in Poland in transition period are surveyed against a background of analysis of banks crises in selected developed countries (the United States of America, Norway, Finland, Sweden). The analysis allowed to describe the determinants of banks security, their past, present and future, including Polish banking sector as well. (M.N.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu