BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Papież Renata (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Determinanty natężenia konkurencji w polskim sektorze bankowym i segmencie banków specjalistycznych w świetle modelu M. E. Portera
Determinants of Competition Intensity in the Polish Banking Sector and the Global Specialist Banking Sector in the Light of M.E. Porter's Model
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 665, s. 115-141, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Sektor bankowy, Konkurencyjność, Metoda łańcucha wartości M. Portera, Strategia konkurencji
Banking sector, Competitiveness, Porter's Value Chain, Competition strategy
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono analizę determinantów natężenia konkurencji w polskim sektorze bankowym i segmencie banków specjalistycznych. Jako narzędzie do tego celu wykorzystano analizę pięciu podstawowych sił konkurencyjnych zaproponowaną przez M. E. Portera: rywalizacje w tym samym sektorze, groźbę nowych wejść do sektora, groźbę usług substytucyjnych i siłę przetargową dostawców i nabywców.

With the entering into force on l January 1998 of the Act on Mortgage Bonds and Mortgage Banks, the process of re-establishing mortgage banks began. The basic task of the newly-formed mortgage banks was to claim a satisfactory competitive position on the banking services market, which has led to direct confrontation with high-street banks that have much better opportunities to diversify the services they offer. At the same time, this period was marked by the appearance of a new element of the Polish banking sector: the specialist bank sector, which is characterised by two features: homogeneity of services and minor differences resulting from legal regulations. In this paper, the author analyses the determinants affecting the intensity and methods of competition both in the high-street banking sector and in the specialist bank sector. To this end, she analyses M. E. Porter's five basic competitive forces, namely: rivalry between companies in the same sector, fear of new competitors, the so-called threat of new entrants, threat of substitute services, bargaining power of buyers, bargaining power of suppliers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Balicki S., Szyngiel 3., Główne kierunki ewolucji i niektóre opcje strategiczne współczesnych systemów bankowych [w:] Restrukturyzacja gospodarki polskiej a proces integracji z Unią Europejską, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1999.
 2. Canals J., Strategie konkurencyjne w europejskiej bankowości, PWN, Warszawa 1997.
 3. Chiquier L., Regulacje nadzorcze w zakresie banków hipotecznych i listów zastawnych w Polsce: ocena systemu regulacji nadzorczych w zakresie bankowości hipoteczne w krajach Unii Europejskiej wraz z wnioskami wynikającymi dla Polski, Urban Institu te Consortium / USAID, Warszawa 1998.
 4. Fundamentalne zasady, stanowisko GINB w sprawie bankowości hipotecznej, „Bank" nr 11.
 5. Henderson B, Understanding the Forces of Strategic and Natural Competition, „Journal Business Strategy" 1981,Winter.
 6. Jackowicz K.., Nowe kanały dystrybucji produktów bankowych a wybrane problemy zarządzania bankiem, „Bank i Kredyt" 2000, nr 1-2.
 7. Jackowicz K., Kowalewski O., Koncentracja działalności sektora bankowego w Polsce w latach 1994-2000, „Materiały i Studia NBP" 2002, nr 5
 8. Jonas A., Strategie konkurencji na rynku i usług bankowych. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2002.
 9. Kowalewski O., Koncentracja działalności sektora bankowego w Polsce w latach 1994-2000, „Materiały i Studia NBP" 2002, nr 5.
 10. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Warszawa 1992.
 11. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, „Gazeta Wyborcza" 2 IV 2002.
 12. Rogowski G., Metodologia analiz efektywności i efektu skali banków, „Bank i Kredy 1998,nr 11.
 13. Rogowski W., Konkurencja na rynku i usług bankowych - zmiany koncentracji, „Bank i Kredyt"2001,nr 5.
 14. Samuelson W.F., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 1998.
 15. Solarz J. K., Daniluk D., Zombirt J., Integracja europejska a krajowe banki komercyjne,} Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1999
 16. Srokosz W., .,Pojęcie usług finansowych w regulacjach prawnych Unii Europejskiej, „Prawo Bankowe" 2000, nr 9.
 17. Szpringer W., Europejskie regulacje bankowe, Twigger, Warszawa 1997.
 18. Ustawa prawo bankowe z dnia 29.08.1997 z późn. zm., Dz.U. nr 140, poz. 939
 19. Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych z dnia 29.08.1997, Dz.U. nr 140, poz. 940.
 20. Zdanowski K., Elektroniczne ekspansja, „Bank - edycja specjalna: 50 największych banków w Polsce", marzec 2001.
 21. Zieliński J., Rozważania na temat potencjalnego wpływu otwartych funduszy emerytalnych aa rozwój rynku finansowe go w Polsce, „Bank i Kredyt" 1999, nr 6. Determinant; of Competition Intensity in the Polish Banking Sectorand
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu