BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pinior Józef
Tytuł
Wokół egzystencjalizmu politycznego Hanny Arendt
On Hannah Arendt's Political Existentialism
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne (3), 1997, nr 752, s. 18-27, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Filozofia ekonomii, Historia myśli politycznej, Polityka, Egzystencjalizm
Philosophy of economics, History of political thought, Politics, Existentialism
Uwagi
summ.
Arendt Hanna
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest egzystencjalizm polityczny Hanny Arendt - połączenie w jej politycznej myśli filozofii egzystencjalnej z fundamentalnymi zagadnieniami współczesnej polityki. Przedstawiono rolę egzystencjalizmu w biografii intelektualno-politycznej Arendt oraz związki pomiędzy nią a Martinem Heideggerem. Omówiono ujęcie przez Arendt ludzką sytuację egzystencjalną i jej pogląd na upadek sfery politycznej w procesie rozkładu starożytności grecko-rzymskiej. Koncepcja ta, przedstawiona w "The Human Condition", stanowi jej filozoficzne kredo i najpełniej ukazuje egzystencjalny wymiar polityki. (fragment tekstu)

The purpose of this article is to explore Hannah Arendt's political existentialism. It examines the role of existentialist philosophy in her intellectual and political life, and the relation between Hannah Arendt and Martin Heidegger. The analysis focuses on Arendt's concept of the human condition and her views on the decline of the political sphere related to the disappearance of the ancient city-state. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arendt H.: The Human Condition. Chicago: The University of Chicago Press 1958.
 2. Introduction. Walter Benjamin 1892-1940. [w:] W. Benjamin: Illuminations. London: J. Cape 1970.
 3. Rahepl Varnhagen: The Life of a Jewish Woman. New York: Harcourt Brace Jovanovich (1958) 1974.
 4. Essays in Understanding, 1930-1954. Pod red. J. Kohna. New York: Harcourt Brace Jovanovich 1994.
 5. Benhabib S.: The Pariah and Her Shadow: Hannah Arendt's Biography of Rahel Varnhagen. [w:] Political Theory 1995 vol. 23, nr 1, s. 5-24.
 6. Bernstein R.J.: Hannah Arendt and the Jewish Question, Cambridge: Polity Press 1996.
 7. Ettinger E.: Hannah Arendt, Martin Heidegger. New Haven: Yale University Press 1995.
 8. Jay M.: The Political Existentialism of Hannah Arendt. [w:] M. Jay: Permanent Exiles. Essays on the Intellectual Migration from Germany to America. New York: Columbia University Press 1985.
 9. Kateb G.: The Questionable Influence of Arendt (and Strauss). [w:] P. Graf Kielmansegg. H. Mewes, E. Glaser-Schmidt (red.): Hannah Arendt and Leo Strauss. German Emigrés and American Political Thought after World War II. Cambridge: Cambridge University Press 1995, s. 29-43.
 10. Kendall W.: Augustine. W: International Encyclopedia of the Social Sciences. T. 1. David L. Sills (red.): The Macmillan Company & The Free Press 1968, s. 468-470.
 11. Kornatowski W.: Wstęp. [w:] Św. Augustyn: O państwie Bożym. Przeciw poganom ksiąg XXII. Przeł. W. Komatowski. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 1977.
 12. Krockow Ch. Graf von: Die Entscheidung: Eine Untersuchung über Ernst Jünger, Carl Schmitt. Martin Heidegger. Stuttgart: Ferdinand Enke 1959.
 13. MacIntyre A.: Existentialism. [w:] The Encyclopedia of Philosophy. T. 3. P. Edwards (red.). New York: The Macmillan Company & The Free Press s. 147-154.
 14. Platon: Listy. Przeł. Maria Maykowska. Warszawa: PWN 1987.
 15. Ryan A.: Dangerous Liaison. "New York Review of Books" 1996 vol. XIII, nr 1, s. 22-26.
 16. Stern F.R.: The Politics of Cultural Despair. A Study in the Rise of German Ideology. Berkeley, Calif.: The California University Press (1961) 1974.
 17. Villa D.: Arendt and Heidegger: The Fate of the Political. Princeton. N. J.: Princeton University Press 1995.
 18. Vollrath E.: Hannah Arendt: A German-American Jewess Views the United States - and Looks Back to Germany. [w:] P. Graf Kielmansegg, H. Mewes, E. Glaser-Schmidt (red.): Hannah Arendt and Leo Strauss. German Emigrés and American Political Thought After World War II. Cambridge: Cambridge University Press 1995, s. 45 - 58.
 19. Wolin S.S.: Politics and Vision. Continuity and Innovation in Western Political Thought. London: George Allen & Unwin Ltd. 1961.
 20. Joung-Bruehl E.: Hannah Arendt: For Love of the World. New Haven and London: Yale University Press 1982.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-0689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu