BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Płonka Maria (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Przesłanki wyboru rynków docelowych Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce
The Principles for Target Market Selection by Mutual Insurance Societies in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 665, s. 207-224, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rynek docelowy, Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, Działalność socjalna przedsiębiorstwa
Target market, Mutual insurance society, Social enterprise activity
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przeprowadzono analizę działalności Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW) na obszarze rynek -produkt, dzięki której można zidentyfikować ich przewagi (słabości) konkurencyjne. W pracy omówiono specyfikę rozwoju TUW w Polsce i wybranych krajach.

One of the fundamental problems that must be addressed when initiating economic activity is identification of the target market, i.e., the market on which the enterprise wishes to operate. The goal of this paper is to analyse the operations of Mutual Insurance Societies (MIS) with respect to the market-product sphere. In particular, the paper should help potential MIS analyse and anticipate opportunities for action with respect to selecting target markets and - consequently - determining strategies of action. The paper comprises the following sections:
- theoretical and methodological issues associated with the selection of target markets,
- an outline of MIS specifics,
- a comparative analysis of MIS in Poland and in selected countries around the world,
- analysis of target markets for Polish MIS,
- summary and findings. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Drucker P. F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
  2. 10000 strażaków u „Floriana", „Gazeta Ubezpieczeniowa" 2000, nr 15.
  3. Kowalewski E., Ubezpieczeniowa zasada wzajemności -jej istota i konsekwencje prawne, „Prawo Asekuracyjne" 1998, nr l.
  4. Kuchlewska M., Odrębności kapitałowe towarzystw ubezpieczeń wzajemnych i ich konsekwencje, „Prawo Asekuracyjne" 1998, nr 3.
  5. Podstawy marketingu, pod red. J. Altkorna, Instytut Marketingu, Kraków 1995.
  6. Pokojska M., Wzajemne powinny być tańsze niż komercyjne, „Gazeta Bankowa" z 22.10.2002.
  7. Porter M., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992.
  8. Sangowski T., Towarzystva ubezpieczeń wzajemnych w polskim systemie ubezpieczeń (stan i perspektywy), Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2001.
  9. Szczecińska A., Strażak agentem, „Rzeczpospolita" 2000, nr 71.
  10. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z dnia 28.07.1990 r. (Dz.U. nr 11, 1996, p. 62 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu