BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błażejowska Małgorzata
Tytuł
Opinie mieszkańców wsi na temat integracji europejskiej (w świetle badań ankietowych)
The Opinions of Rural Populations on European Integration (in the Light of Survey Research)
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 18-22, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza Polski z UE, Badanie opinii, Badania ankietowe, Ludność wiejska
Poland's economic integration with the EU, Opinion research, Questionnaire survey, Rural population
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Dostosowywanie polskiego rolnictwa do wymogów Wspólnej Polityki Rolnej będzie procesem złożonym i trudnym. Nie bez znaczenia będą postawy mieszkańców obszarów wiejskich wobec procesu integracji Polski z UE, które w dużej mierze odzwierciedlają kontrowersyjność poglądów wokół korzyści i kosztów, jakie akcesja przyniesie dla polskiej wsi i rolnictwa. Autorka przedstawiła wyniki badań ankietowych opinii na temat integracji europejskiej przeprowadzonych wśród 1018 mieszkańców gmin wiejskich woj. zachodniopomorskiego.

The problems of Polish agriculture are generally considered to be one of the most sensitive areas of negotiations on Poland's accession to the European Union. Adjustment efforts exert an influence on the rural population s attitudes to the process of Poland's integration with the EU, which largely reflect the differences in opinions on the advantages and costs that accession will mean for the Polish rural community and agriculture. The paper takes advantage of the questionnaire carried 1018 rural populations in zachodniopomorskie voivodship. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gaziński B. (1998): Unia Europejska wczoraj-dziś-jutro. Olsztyn.
  2. Gutkowska K. (l 999): Postawy Polaków wobec procesu integracji z Unią Europejską. [W:] Polskie gospodarstwa domowe w perspektywie integracji z Unią Europejską. SGGH, Warszawa, s. 85-101.
  3. Mach B. ( 1998): Polacy wobec integracji Polski z Unią Europejską. Trwałość i zmiana postaw społecznych wobec integracji Polski z Unią Europejską. Warszawa.
  4. Roguska B. (2000): Ludność wiejska o szansach i zagrożeniach związanych z integracją Polski z Unią Europejską. [W:] Chłop, rolnik, farmer? Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej - nadzieje i obawy polskiej wsi. ISP, Warszawa, s. 198-218.
  5. Sakson A. (2003): Obawy Polaków przed wykupem polskiej ziemi przez Niemców - źródła, przejawy, zróżnicowanie. Wieś i Rolnictwo, nr l, s. 31-50.
  6. Skotnicka- Illasiewicz E. (2002): Polacy o Unii Europejskiej. Postawy społeczne wobec integracji (przełom 2001/2002). Studia Europejskie, nr 1/2002.
  7. Tryfan B. (2000): Zabezpieczenia społeczne rolników w Europie. FAPA. Warszawa, s. 125-135.
  8. Wiatrak A. P. (2001): Rolnictwo polskie w aspekcie integracji z Unią Europejską. [W:] Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w perspektywie integracji z Unią Europejską. SGGW, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu