BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mendel Tadeusz
Tytuł
Próba określenia wpływu poszczególnych grup interesów (stakeholders) na zarządzanie przedsiębiorstwami : Przyczynek do badania efektywności nadzoru nie tylko właścicielskiego w spółkach akcyjnych
An Attempt to Determine the Influence of Particular Groups of Stakeholders on Corporate Management
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2000, nr 2, s. 45-54
Słowa kluczowe
Władza, Strategia zarządzania, Podejmowanie decyzji kierowniczych, Lobbing, Grupa interesu
Power, Management strategy, Managerial decision making, Lobbying, Interest group
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor zaprezentował poglądy teoretyków angielskich na temat analizy funkcjonowania przedsiębiorstw i ich nadzoru, które mogą być przydatne w polskich firmach. Nadzór można podzielić na właścicielski i niewłaścicielski. Grupy nacisku mogą być w różnej mierze powiązane kapitałowo z firmą. Za grupę nacisku uważa się stakeholders. Jest to każda grupa lub osoba, która wpływa lub podlega wpływowi osiąganych przez firmę celów. Autor przedstawił rozwój pierwotnej definicji wyjaśniających to pojęcie. Zdaniem Michell'a, Agle'a i Woods'a stakeholders posiadają trzy atrybuty: siłę, legitymizację i natarczywość. Dokonali oni również klasyfikacji na stakeholders'ów: utajnionych, oczekujących i definitywnych. Większość stakeholders'ów należy zaliczyć do klasy niebezpiecznych lub żądających, którzy stanowią zagrożenie ze względu na dużą dynamikę oraz szybko rosnącą siłę. Kierownicy muszą nauczyć się rozpoznawać także grupy, aby uniknąć przykrych konsekwencji.

Questions of an owner's supervision in contemporary enterprises are connected with the problem of ownership, power and managerism. These enterprises in major pert exist in the organisational form of joint stock companies. The article defines a concept of stakeholders, their attributes and the factors which determine their impact on the management process in a contemporary enterprise. Further on the author classifies the stakeholders as regards the source of impact and their connections with the firms. On the basis of the above-mentioned analysis, an attempt was made to formulate conclusions about the owners' supervision in the joint stock companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu