BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Obrębska-Starklowa Barbara
Tytuł
Bioklimat Karpat-preferencje i ograniczenia dla rekreacji
Bioclimate of the Carpathians-Preferences and Limitis to Recreation
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 1997, nr 7, s. 87-99, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Rekreacyjne walory środowiska, Klimatologia
Recreational values ​​of the environment, Climatology
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Karpaty
Abstrakt
Autorka przedstawiła stan badań bioklimatu Karpat polskich, na przykładach metod oceny zróżnicowania bioklimatycznego gór z punktu realizacji funkcji rekreacyjnej. Bioklimat gór eliminuje ryzyko zagrożeń dla zdrowia i poprawia samopoczucie ludzi oddających się rekreacji lub pracujących fizycznie. Autorka wyniki przedstawiła w formie tabelarycznej.

The differentiaton of bioclimate of the Polish Carpathians in macro- and mesoscale was presented in the light of contemporary state of knowledge. Two aspects have been considered: methodology od applied scientific procedures, criteria of typologies. The feature of mountain bioclimate, in two groups of publications which refer to whole Poland, were talked over - publications considering standard climate and bioclimate indices and papers describing human body heat balance. Attention was paid to dynamic approaches to bioclimate based on weather typologies and to zonal differentiation of the Carpathian bioclimate in the reference to thermal sensations of a human being. When characterizing mesobioclimate the Sutour index of climate stimulation for the first time in Polish profesional literature has been used. In the work different types of bioclimate, burdensome or optimal for recreation activities according to the needs and possibilities of a healthy man, were worked out. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu