BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wróbel Mirosław
Tytuł
Analiza strategiczna rozwoju firmy (na przykładzie Huty Katowice S.A.)
Strategic Analysis of Company Development (on Example of the Katowice Steelwork)
Źródło
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 1998, nr 2(3), s. 7-12
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie strategiczne, Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, Analiza strategiczna, Analiza SWOT, Studium przypadku
Enterprise management, Strategic management, Company development strategy, Strategic analysis, SWOT analysis, Case study
Abstrakt
W artykule skoncentrowano rozważania wokół odpowiedzi na pytanie, czym jest strategia w firmie działającej w warunkach gospodarki rynkowej: celem czy skutkiem działania? W tym celu wskazano na brak jednoznacznej definicji strategii firmy, zarysowano metody analizy strategii (analiza SWOT, macierz BCG) oraz zwrócono uwagę na rolę menadżerów i konsultantów w tworzeniu i realizowaniu strategii. Następnie przedstawiono budowę, realizację i rezultaty strategii rozwoju Huty Katowice S.A. W konkluzji stwierdzono, że strategia jest skutkiem zarządzania, pozwalającym osiągnąć zaplanowany i określony cel.

In this article the author concentrates on issues of enterprises strategy in market economy. Showed a lack of clear-cut definition of enterprises strategy, presented methods of strategy analysis (SWOT analysis, BCG matrix) and paid attention to role of managers and consultants in arising and realisation of strategy. Next presented structure, realisation and results of development strategy of the Katowice Steelwork. In conclusion claimed that strategy is result of management which help to achieve goal. (M.P.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-5375
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu