BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Daniłowska Alina
Tytuł
Obligacja komunalna jako narzędzie finansowania wydatków samorządu terytorialnego w Polsce
Municipal Bond as the Instrument of Financing of Local Self-Government Entities Expenditures
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 48-52, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Finansowanie przedsięwzięć rozwojowych, Samorząd terytorialny, Obligacje komunalne
Development projects financing, Local government, Communal bonds
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorka przeanalizowała możliwości, jakie niesie ze sobą stosowanie obligacji jako narzędzia finansowania wydatków samorządów terytorialnych. Sposób finansowania wydatków przez emisję obligacji ma wiele zalet dla emitentów, szczególnie w porównaniu z kredytem bankowym. Samorządy terytorialne w Polsce dostrzegły w emisji obligacji szansę na zrealizowanie wielu inwestycji, które przyczynią się do poprawy warunków życia mieszkańców, jak również stworzą warunki do inwestowania, sprawnego działania i rozwoju przedsiębiorstw.

The aim of the article is to analysis of possibilities, which the municipal bonds give to local self-government entities in financing their expenditures. This way of financing has many advantages, especially comparing with bank credit. Local self-government entities have perceived the chance of realization of many investments by issuing of bonds. Since of these investments the life standards and conditions of setting and running of enterprises will be improved. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brigham E. (1996): Podstawy zarządzania finansami. PWE, Warszawa, t. II, s. 311.
  2. Faerber E. (1996): Wszystko p obligacjach. Wig-Press, Warszawa, s. 121, 129, 130.
  3. Sopoćko A. (1991: Giełda papierów wartościowych. PWE, Warszawa, s. 42.
  4. Zator B. (2002): Rybnik przetrze szlak. Ceto. Rynek Pozagiełdowy. Biuletyn Informacyjny, Październik 2002, 4.
  5. Rynek Finansowy w Polsce 1988-2001, NBP, Warszawa 2002.
  6. Raportu o Stanie Rynku: Rynek pozaskarbowych papierów dłużnych, Podsumowanie 2001 roku, Filch Polska S.A., styczeń 2002 r.
  7. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, Dz.U. Nr 83 z 1995 r., poz. 420, jednolity tekst ustawy o obligacjach, Dz.U. Nr 120 z 2001 r., poz. 1300.
  8. www.rybnik.pl
  9. www.ceto.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu