BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Długokęcka Marzena, Sawicka Janina
Tytuł
Ocena stanu przygotowania gmin do wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
Evaluation of the Communes Readiness for the Use of European Union Structural Funds
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 53-57, bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze strukturalne, Rozwój regionalny, Strategia rozwoju gminy, Polityka regionalna
Structural funds, Regional development, District development strategy, Regional policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorzy przedstawili wstępne wyniki badań ankietowych nad oceną stanu przygotowań gminnych władz samorządowych do programowania rozwoju regionalnego, w tym wykorzystania unijnych funduszy.

Communes in Poland are significantly differ in readiness for the use of European Union structural funds in the ture and now preaccession funds. Development of each region depends on the local communities capacity in gathering. Financial resources. In the two researched voivodeship podlaskie and świętokrzyskie, preaccession funds -were used mainly on restructuring the local rural infrastructure. Local communities introducing investment 'ejects gained new experience, which can be used in the future after Poland accession to the European Union. Capacity of local communities in gathering outside financial resources depends on their entrepreneurship, :activity, and risk tacking. Very important is to have local strategy document in which goals and priorities were set. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kozera A. (2003): Powiat pińczowski w procesie integracji z Unią Europejską- możliwości i ograniczenia. [W:] Integracja Polski z Unią Europejską jako szansa rozwoju gmin i powiatów regionu świętokrzyskiego. Wyd. Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach, Kielce.
  2. Sawicka J., Calak R. (2000): Reforma administracyjna jako podstawa prowadzenia polityki regionalnej oraz element dostosowania organizacji terytorialnej Polski do standardów Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW nr 38 Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu