BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołębiowski Bogusław
Tytuł
Wykorzystanie form wspierania rolnictwa na przykładzie gminy Trzebiatów
Utilization of Agriculture Support Forms - a Case Study of Trzebiatów Territorial Division
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 85-89, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Interwencjonizm w rolnictwie, Kredyt rolny, Indywidualne gospodarstwa rolne
Interventionism in agriculture, Agricultural credit, Individual arable farms
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Agencja Rynku Rolnego (ARR), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)
Agricultural Market Agency (ARR), Agriculture Restructuring and Modernization Agency
Abstrakt
Autor przedstawił dwie formy wspierania rolnictwa, tj. politykę interwencyjną realizowaną przez Agencję Rynku Rolnego (ARR) oraz dopłaty do kredytów inwestycyjnych i obrotowych realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Natomiast przedstawione badania własne dotyczyły wykorzystania ww. form wspierania rolnictwa przez rolników indywidualnych. Uzyskane wyniki nie tylko ukazują stopień wykorzystania form wspierania rolnictwa, ale również kierunki w jakich powinny podążać strategie tworzenia polityki rolnej.

The paper presents two forms of agriculture support, these are interventionist policy realized by the AMA and subsidies to investment and circulating credits realised by the ARMA. Instead the presented investigation concerned utilisation of above mentioned forms of agriculture support by farmers. The results showed an extend of utilisation given forms of agriculture support as well as desired scenarios for the agriculture policy creating strategies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Herer W., Sadowski W. (1996): Makroekonomiczne uwarunkowania modernizacji rolnictwa polskiego. [W:] Polityka rolna - elementy polityki rozwoju gospodarczego Polski. Materiały konferencyjne, PAN, Warszawa.
  2. Szalczyk Z. (1998): Empiryczna próba diagnozy stanu rolnictwa. [W:] Średniookresowa strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Materiały konferencyjne, Wyd. SGGW, Warszawa.
  3. Woś A. (1994): Tendencje rozwoju rolnictwa w warunkach rynkowych. Wyd. SGH, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu