BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hadyńska Anna, Łuczka-Bakuła Władysława
Tytuł
Polityka środowiskowa w rozwoju obszarów wiejskich w aspekcie przystąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej
Environmental Policy of Rural Areas Development in the Aspect of Accessing Poland to the European Union Structures
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 95-100, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Kryteria integracji z UE, Prawodawstwo, Ochrona środowiska, Wspólna Polityka Rolna, Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich
EU enlargement criteria, Legislation, Environmental protection, Common Agricultural Policy (CAP), Rural Development Plan
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przystąpienie Polski do struktur Unii Europejskiej wiąże się z dostosowaniem polskiego prawodawstwa. Autorzy przedstawili kierunki i stopień zaawansowania tego procesu w zakresie ochrony środowiska w polityce rozwoju obszarów wiejskich, realizowanej w krajach UE w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

Poland's accession to European Union structures involves unification of Polish legislation. The article focuses on the advancement level of that process in rural areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Łuczka-Bakuła W. (red), (2000): Wspólna Polityka Rolna a problemy środowiska - wskazania dla Polski. [W:] Przemiany strukturalne w rolnictwie i jego otoczeniu. AR Poznań.
  2. Markiewicz M. (red.), (2001): Gospodarstwa rolne w Unii Europejskiej koszty i korzyści. Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa.
  3. Miklaszewski S. (red.), (1998): Polskie rolnictwo a Unia Europejska. Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji Fundacja, Kraków.
  4. Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich". MRiRW, Warszawa 2002.
  5. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej - wybrane aspekty środowiskowe. Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 1998.
  6. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Polski na lata 2004-2006 (drugi projekt). MRiRW, Warszawa 2003.
  7. Poczta W. (2003): Ekonomiczne skutki integracji Polski z Unią Europejską dla sektora rolnego. Ekspertyza dla UKIE maszynopis.
  8. Rozporządzenie Rady z dnia 17 maja 1999 roku dotyczące wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF), zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia (1257/1999/WE).
  9. Wilkin J. (2002): Ocena instrumentów rozwoju obszarów wiejskich (RC 1257/99) pod kątem możliwości ich zastosowania w Polsce, w skali kraju i regionu, w pierwszych latach po akcesji (wersja robocza). UKIE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu