BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gałuszka Krzysztof, Pawełek Barbara (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Dochody i wydatki ogółem budżetu samorządu Powiatu Chrzanowskiego na tle innych powiatów ziemskich w Polsce
Aggregate Budget Income and Expenditure in the Chrzanów District Local Government Versus Other Districts in Poland
Źródło
Prace Naukowe / Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, 2003, nr 7, s. 207-221, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Budżet samorządu terytorialnego, Dochody budżetowe, Wydatki budżetowe, Przestrzenna analiza porównawcza, Powiat
Local budget, Budget revenue, Budget expenditures, Comparative spatial analysis, County
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Powiat chrzanowski
Abstrakt
Artykuł przedstawia analizę budżetu samorządu powiatu chrzanowskiego w latach 1999-2001 na tle trzech wyróżnionych grup powiatów ziemskich. Pierwsza grupa obejmowała 19 powiatów województwa małopolskiego, druga grupa - to 62 powiaty w Polsce o liczbie mieszkańców równej, co najmniej, 100 tys. i co najwyżej - 150 tys. osób, trzecia grupa - to wszystkie 308 powiatów w Polsce. W świetle przeprowadzonych analiz nie można w sposób jednoznaczny ocenić pozycji powiatu chrzanowskiego na tle innych powiatów ziemskich w Polsce, a co za tym idzie, prognozować ścieżkę jego rozwoju. Dochody i wydatki ogółem budżetu powiatu chrzanowskiego w przeliczeniu na l mieszkańca przedstawiają się w sposób korzystny na tle innych powiatów ziemskich województwa małopolskiego. Jednak dochody i wydatki tych powiatów należą do jednych z najniższych w Polsce. Na tle powiatów ziemskich zamieszkałych przez od 100 tys. do 150 tys. osób, dochody i wydatki ogółem budżetu powiatu chrzanowskiego na l mieszkańca można ocenić jako średnie, a pozycja jego w tej grupie ulega pogorszeniu.

The article presents an analysis of the budget of the local government in the Chrzanów District in the years 1999-2001 on the background of three selected group of districts, namely: 19 districts in the Małopolska Province, 62 districts in Poland with total population at least 100 000 but under 150 000, and finally 308 districts all over Poland. A comparative analysis of the budgets of district local governments has been carried out taking into consideration aggregate income, aggregate expenditure, the financial result and liabilities per head. The analysis results have confirmed a high position of the Chrzanów District among the districts in the Małopolska Province. Unfortunately, in the period under investigation the Małopolska districts were characterised by low aggregate income and expenditure per head against other districts in Poland. Therefore, the values of the selected indices characterising the budget of the Chrzanów District were under the average levels calculated for all districts in Poland. In the light of the analysis made, a possibility of a rapid development of the Chrzanów District in the nearest decade has been indicated in the conclusion. Such a development might result, for example, from gaining some aids granted to Poland in the processes of the integration with the European Union. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Budżety jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001 (2002), GUS, Warszawa.
 2. Gałuszka K. (2000), Wpływ reformy administracji publicznej na finanse dużych miast na przykładzie Zabrza [w:] Efekty wdrażania reformy administracji publicznej w aspekcie systemu finansów publicznych, pod red. K. Znanieckiej i L. Leśniewskiego, WSBiF w Katowicach, Katowice.
 3. Gałuszka K. (2002a), Funkcja redystrybucyjna finansów publicznych a proces decentralizacji systemu finansów publicznych w Polsce, referat na konferencję „Decentralizacja systemu finansów publicznych w Polsce" zorganizowaną przez WSB we Wrocławiu, Kudowa Zdrój, 14-16 października 2002 r. (maszynopis powielony).
 4. Gałuszka K. (2002b), Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1999-2001, referat na konferencję „Uwarunkowania i metody finansowania rozwoju lokalnego" zorganizowaną przez WSZiNS w Tychach, Tychy, 24 maja 2002 r. (maszynopis powielony).
 5. Gałuszka K., Pawełek B. (2003), Przestrzenne zróżnicowanie budżetów samorządów województw w latach 1999-2001, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, w druku, Kraków.
 6. Gilowska Z. (1998), System ekonomiczny samorządu terytorialnego w Polsce, Municipium, Warszawa.
 7. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego (2000) [w:] Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od l stycznia do 31 grudnia 1999 r., t. II, Rada Ministrów, Warszawa.
 8. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego (2001) [w:] Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od l stycznia do 31 grudnia 2000 r., t. II, Rada Ministrów, Warszawa.
 9. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego (2002) [w:] Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od l stycznia do 31 grudnia 2001 r., t. II, Rada Ministrów, Warszawa.
 10. Izdebski H., Kulesza M. (1999), Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa.
 11. Leoński Z. (2002), Samorząd terytorialny w RP, C. H. Beck, Warszawa.
 12. Multimediaina Encyklopedia Powszechna (2002), wersja elektroniczna, ONET, Bielsko-Biała.
 13. Niewiadomski Z. (red.) (1998), Ustrój samorządu terytorialnego i administracji rządowej po reformie, Difin, Warszawa.
 14. Ojczyk K. (2001), Problem granic „autonomii finansowej powiatu" w nowym układzie finansów publicznych [w:] Samorząd terytorialny. Zadania, gospodarka, rozwój, pod red. A. Harańczyk, WSPiM w Chrzanowie, Chrzanów.
 15. Pakuła A. (2002), Samorząd powiatowy - wybrane problemy ustroju i funkcjonowania [w:] Studia nad samorządem terytorialnym, pod red. A. Błasia, Kolonia Limited.
 16. Patrzałek L. (1999), Finanse samorządowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 17. Zeliaś A. (red.) (2000), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 18. Zeliaś A. (2001), Metody statystyczne, PWE, Warszawa.
 19. Złota Encyklopedia PWN (2002), PWN, Warszawa.
 20. Akty prawne
 21. Ustawa z dnia 2.04.1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. Nr 78, poz. 483.
 22. Ustawa z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.
 23. Ustawa z dnia 24.07.1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego kraju, Dz.U. Nr 96, poz. 603 z późn. zm.
 24. Ustawa z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych, Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7351
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu