BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Henisz Anna
Tytuł
Agencje płatnicze i mechanizmy przepływu płatności bezpośrednich w UE : Wnioski dla Polski
Payments Agencies and Mechanisms of Direct Payments' Flowing in the EU : Conclusion for Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 111-117, rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Przepływy pieniężne, Wspólna Polityka Rolna
Cash flows, Common Agricultural Policy (CAP)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorka przedstawiła różnorodne modele funkcjonowania agencji płatniczych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej oraz mechanizm przepływu płatności. Jak wykazała, mimo istnienia różnych modeli organizacji systemu transferu płatności, realizowana jest ta sama i na tych samych zasadach polityka rolna. Pokazała także jak od strony proceduralnej wygląda przepływ środków pomiędzy KE a państwem członkowskim. Konkluzje wyraźnie wskazują, iż konieczne będzie ze strony Polski rygorystyczne przestrzeganie procedowania, bowiem w przeciwnym wypadku grożą sankcje finansowe.

The main aim of this article is to present variety of the paying agencies 'functioning in particular countries the European Union and mechanism of direct payments ' flowing. As shows one, in spite of existence different organization s models of the paying system, this same agricultural policy and on this same rules is realized. There explains one, how looks - on the procedural side - flowing of material means between union budget and beneficent - member country. Conclusions indicate clearly, that here will be a necessity of rigorous keeping proceeding on the polish side, because otherwise the EC has to apply sanction against polish budget. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dakowski P. (2002): Agencje płatnicze w krajach Unii Europejskiej. Biuletyn Informacyjny ARR nr 8. Warszawa.
  2. Jasińska J., Kreft R. (1996): System regulacji rynku zbożowego we Francji. Biuletyn Informacyjny ARR nr l, Warszawa.
  3. Jasińska J., Sochaczewski W. (1998): Model brytyjski rynku zbóż. Biuletyn Informacyjny ARR nr l, Warszawa.
  4. Jasińska J., Sochaczewski W. (1997): Organizacja i funkcjonowanie Agencji Interwencyjnej w Wielkiej Brytanii. Biuletyn Informacyjny ARR nr 12, Warszawa.
  5. Leska G. (1996): Organizacja i regulacja rynku zbożowego w Wielkiej Brytanii. Biuletyn Informacyjny ARR nr 4, Warszawa.
  6. Notatka Ministerstwa Finansów (Departament Polityki Regionalnej i Rolnictwa) na temat mechanizmów płatności pomiędzy UE a Państwem Członkowskim.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu