BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwan Bolesław
Tytuł
Kierunki dostosowań bazy surowcowej i przemysłu mleczarskiego do wymogów Unii Europejskiej
Directions of Adjusting the Raw Materials Base and Dairy Industry to the European Union Requirements
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 118-122, tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł mleczarski, Kryteria integracji z UE
Dairy industry, EU enlargement criteria
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera analizę głównych kierunków przemian w bazie surowcowej oraz w przemyśle mleczarskim, celem dostosowania polskiego sektora mleczarskiego do standardów UE. Procesy restrukturyzacji zapewnią osiągnięcie kilku ważnych rezultatów, a m.in.: koncentrację produkcji i poprawę jakości mleka, przyspieszenie koncentracji w przetwórstwie oraz poprawę jego pozycji konkurencyjnej.

The paper discusses main changes directions of the Polish dairy sector, especially changes in raw milk production and in milk factories. The paper also presents the instruments and methods that are necessary to accelerate the reconstruction and modernization of milk production in agriculture and milk processing. These changes should adjust Polish milk sector to the European Union standards. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Iwan B. (2002): Spółdzielczość mleczarska w warunkach gospodarki rynkowej i konkurencji. Przegląd Mleczarski, nr 1.
  2. Iwan B. (2002): Kierunki przemian polskiego sektora mleczarskiego w świetle integracji i globalizacji rynku rolno-żywnościowego. Roczniki Naukowe SERiA, t. IV, z. 3, Warszawa-Bydgoszcz.
  3. Lista największych i najlepszych spółdzielni mleczarskich (2002). KZSM, Warszawa.
  4. Zalewski A. (2000): Gospodarka mleczarska a rynek. IERiGŻ, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu