BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Silski Zygmunt
Tytuł
Zmiany w przestrzennym rozkładzie barier ekologicznych w Polsce
Changes in Spatial Arrangement of Ecological Barriers in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Polityki Społeczno-Gospodarczej, 1996, nr 32, s. 63-82
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Ekologiczne bariery rozwoju gospodarczego, Zanieczyszczenie środowiska, Zanieczyszczenie powietrza, Zanieczyszczenie wód, Odpady przemysłowe
Environmental protection, Environmental barriers to economic development, Environmental pollution, Air pollution, Water pollution, Industrial waste
Uwagi
Zsfg.
Abstrakt
Artykuł zawiera analizę zmian zachodzących w podstawowych komponentach środowiska przyrodniczego w Polsce latach 1980-1992. Analiza ta ma na celu rozpoznanie przestrzennych barier ekologicznych związanych z: emisją zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, stanem gospodarki wodnej, użytkowaniem powierzchni ziemi i powierzchni leśnej oraz składowaniem odpadów przemysłowych.

The article include analysis of changes in basic components of the environment in Poland in years 1980-1992. The goal of this analysis is recognition of spatial ecological barriers connected with: air pollution, water management and storage of wastes. (M.P.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1230-4352
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu