BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kasiewicz Stanisław, Krysiak Zbigniew, Rogowski Waldemar
Tytuł
Metody badania przedsiębiorstw zagrożonych upadłością
Methods of Analysis of Enterprises Theatened with Bankruptcy
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2004, nr 49, s. 154-164, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Upadłość przedsiębiorstwa, Ryzyko kredytowe, Szacowanie ryzyka, Metody analizy ryzyka niewypłacalności, Analiza ryzyka niewypłacalności
Enterprise bankruptcy, Credit risk, Risk estimating, Insolvency risk analysis methods, Analysis of insolvency risk
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule wskazano, że w ostatnich latach wzrasta w Polsce liczba podmiotów gospodarczych zgłaszających upadłość. Dlatego istotna jest wiarygodna ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością. Następnie scharakteryzowano metody oceny zagrożenia niewypłacalnością. Na koniec omówiono korzyści modelu opcyjnego (tzw. model KMV) w szacowaniu ryzyka kredytowego.

The paper is composed of three sections. The first part indicates that corporate default issues become more and more important in recent years. Therefore the implementation of certain standards in audit procedures is suggested in order to get common base for comparison between companies. In the second section business failure prediction models are presented. In the final part of the paper there are discussed advantages of the option model (the so called KMV model) for credit risk and failure risk evaluation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Altman E. I., Bana G., Report on Defaults and Returns on High Yield Bonds: The Year 2002, Review and the Market Outlook 2003, February.
 2. Altman E. I., Heine M., The Importance of Corporate Default Prediction in a Turbulent Regulatory and Economic Environment Application to US and Europe, NYU Stern Stewart School of Business, Warsaw 2003.
 3. Copeland T., Valuation in Practice, w: Recent Trends in Valuation, red. L. Keuleneer, W. Verhoog, John Wiley & Sons, 2003.
 4. Das S., Credit Derivatives and Credit Linked Notes, John Wiley & Sons, New York 2000.
 5. Gostomski E., Agencje ratingowe na świecie, Bank 1995, nr 11.
 6. Gruszczyński M., Scoring logitowy w praktyce bankowej a zagadnienia koincydencji, Bank i Kredyt 1999, nr 5.
 7. Jajuga K., Value at Risk, Rynek Terminowy 2000, nr 9.
 8. Janc A., Kraska M., Credit-scoring - nowoczesna metoda oceny zdolności kredytowej, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2001.
 9. Jorion P., Value at Risk, McGraw-Hill, 2001.
 10. Krysiak Z., Zastosowanie opcyjnego modelu wyceny firmy do szacowania ryzyka kredytowego - uwarunkowania i szansa rozwoju w Polsce, w: Zarządzanie finansami - mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, t.I, red. D. Zarzecki, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 11. Kulawik J., Modele scoringowe w kredytowaniu rolnictwa w USA i Kanadzie, Bank i Kredyt 1996, nr 7/8.
 12. Moody's KMV Pioneers Market-Based Approach to Credit Risk Management, Moody's KMV, www:kmv.com, 2003.
 13. Rogowski W., Możliwości wczesnego rozpoznawania symptomów zagrożenia zdolności płatniczej przedsiębiorstwa, Bank i Kredyt 1999, nr 6.
 14. Rogowski W., Kozłowski G., System ratingowy jako narzędzie ograniczania ryzyka kredytowego w BGŻ S.A., Dialog 2002, nr 4.
 15. Rogowski W., Krysiak M., Zastosowanie metody wzorca do tworzenia klas ryzyka kredytowego, Bank i Kredyt 1997, nr 7/8.
 16. Solarz S., Rating - nowe słowo i nowe zjawisko w bankowości, Bank i Kredyt 1996, nr 6/7.
 17. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu