BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prusak Błażej
Tytuł
Ocena zagrożenia upadłością produkcyjnych spółek kapitałowych w Polsce w latach 1998-2002
Evaluation of Bankruptcy Risk Among Manufacturing Companies in Poland in the Years 1998-2002
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2004, nr 49, s. 165-179, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo produkcyjne, Metody prognozowania, Analiza dyskryminacyjna, Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Upadłość przedsiębiorstwa
Production enterprise, Forecasting methods, Discriminant analysis, Estimation of enterprises financial condition, Enterprise bankruptcy
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę skonstruowania i zweryfikowania modeli zagrożenia upadłością przedsiębiorstw produkcyjnych. Modele zbudowano, opierając się na metodzie jednowymiarowej analizy dyskryminacyjnej oraz wielowymiarowej liniowej analizy dyskryminacyjnej. Powyższe modele nie dają pewnej odpowiedzi na pytanie, czy przedsiębiorstwo jest zagrożone bankructwem czy nie. Zwiększają jednak prawdopodobieństwo określenia tej sytuacji. Ponadto zbliżanie się wartości wynikających z poszczególnych modeli do punktu pośredniego może oznaczać dla przedsiębiorstwa znaczne pogorszenie jego standingu finansowego.

The paper contains the most important results of the research carried out by the author and devoted to the problem of predicting bankruptcy of manufacturing companies in Poland in the period 1998-2002. In his research, the author used a univariate discriminant analysis as well as a linear multiple discriminant analysis. The sample used for the research was divided into two parts, i.e. the learning sample - used for finding the appropriate indicators for the assessment of the bankruptcy threat, and the validation (hold out) sample - used for validation of the estimated models. In the final part the author demonstrates three selected models which perform the function of Early Warning System in the best way. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Beaver W.H., Alternative Accounting Measures as Predictors of Failure, Accounting Review 1968, nr 1.
 2. Hadasik D., Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Zeszyty Naukowe, seria II, Prace habilitacyjne, z. 153, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998.
 3. Hołda A., Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH, Rachunkowość 2001, nr 5.
 4. Mejer D., Analiza dyskryminacyjna, Bank 2000, nr 6.
 5. Michaluk K., Wyniki badań nad metodami przewidywania zagrożenia upadłością w warunkach polskich, Firma i Rynek 2001, nr 1/2.
 6. Prusak B., Upadłość przedsiębiorstw - uwarunkowania i metody prognozowania (praca doktorska), Gdańsk 2003.
 7. Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1996.
 8. Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, t. I, red. E. Mączyńska, Wydawnictwo DIG, Warszawa 2001.
 9. Siemińska E., Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Dom Organizatora, Toruń 2002.
 10. Statistica PL 1997, Wydawnictwo StatSoft, Polska 1997.
 11. Zeszyty teoretyczne rachunkowości, t. 3, red. L. Bednarski, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu