BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wawiernia Arkadiusz
Tytuł
Weryfikacja wybranych modeli diagnozowania bankructwa przedsiębiorstw
Verification of the Selected Models of Forecasting Corporate Bankruptcy
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2004, nr 49, s. 180-186, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Upadłość przedsiębiorstwa, Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Metody prognozowania, Analiza dyskryminacyjna, Analiza ryzyka niewypłacalności
Enterprise bankruptcy, Estimation of enterprises financial condition, Forecasting methods, Discriminant analysis, Analysis of insolvency risk
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono dwa modele oceny bankructwa, oparte na wieloczynnikowej analizie dyskryminacji: model Altmana i model wykorzystujący uproszczoną wieloczynnikową analizę dyskryminacyjną. Modele te poddano następnie weryfikacji poprzez zastosowanie ich do oceny kondycji finansowej wybranych spółek, notowanych na GPW w Warszawie.

Bankruptcy of enterprises is more and more frequent both in the world and in the Polish economy. The main task of this study was the empirical verification of the well-known from the literature models used for the prediction of business failure: Altman's model and simplified multifactorial analysis of discrimination (UAD). The verification was based on the financial reports of light industry companies publicly traded on the Warsaw Stock Exchange. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Hadasik D., Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej do oceny zagrożenia przedsiębiorstwa upadkiem. Uwagi metodologiczne, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, z. 261, Poznań 1998.
  2. Hołda A., Wykorzystanie analizy dyskryminacji w predykcji bankructwa, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości t. 5,2001.
  3. Janc A., Kraska M., Credit-scoring. Nowoczesna metoda oceny zdolności kredytowej, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2001.
  4. Mączyńska E., Ocena kondycji przedsiębiorstwa, Życie Gospodarcze 1996, nr 38.
  5. Olszewski D.W., Zdolność płatnicza przedsiębiorstwa - koncepcje i metody oceny, Bank i Kredyt 1992, nr 6.
  6. Zaleska M., Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku, Difin, Warszawa 2002.
  7. Zelek A., Identyfikatory kryzysu finansowego w przedsiębiorstwie - przegląd metodyczny, Organizacja i Kierowanie 2001, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu