BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jasiulewicz Michał
Tytuł
Regionalne uwarunkowania rozwoju rolnictwa i skutki przyjęcia Polski do UE
Regional Conditions of the Agriculture Development and Results of Poland's Integration with EU
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 129-144, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Analiza porównawcza, Wspólna Polityka Rolna
Agriculture, Comparative analysis, Common Agricultural Policy (CAP)
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Niemcy, Polska
Germany, Poland
Abstrakt
Autor dokonał porównania struktury agrarnej i efektów produkcyjnych rolnictwa województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburgii w Niemczech. Odnosi się ono też do wyników negocjacji w zakresie rolnictwa ustalonych w Kopenhadze (grudzień 2002) i reform WPR ustalonych w Luksemburgu (czerwiec 2003).

The Polish agriculture is characterized by wide diversification of: agricultural climate conditions, technical equipment and final production and economical outputs. An important question, has been eased: whether a uniform policy may be towards the -whole of the agriculture or a variety of policies should be applied to particular regions, taking into account their conditions. A comparison of the two regions - West Pomerania Voivodschip, Poland and Mecklemburg Vormpommem Land, Germany - with regard to their agricultural is included in the report. Shortly before Poland accesses EU there are serious doubts, if the large number of observed delays can be still made for on time. Otherwise considerable economical consequences may result from them. It is hardly possible to clearly assess effects that the integration with EU will bring, due CAP is under a reform process as well. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Boski P. (1980): Potrzeba osiągnięć jako psychologiczny czynnik rozwoju społeczno-ekonomicznego. [W:] Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi. Pod red J. Reykowskiego, Warszawa.
 2. Hunek T. (1986): Rozwój wsi i rolnictwa - implikacje teoretyczne. [W:] Wieś i rolnictwo, stan i perspektywy. Wrocław.
 3. Jasiulewicz M. (1998): Przekształcenia strukturalne i przestrzenne obszarów wiejskich Pomorza Środkowego w okresie transformacji systemowej. Politechnika Koszalińska, Koszalin.
 4. Jezierska-Thole (2002): Przekształcenia strukturalne i przestrzenne obszarów wiejskich Pomorza Nadwiślańskiego i Meklemburgii Pomorza Przedniego w okresie transformacji systemowej 1988-1998. UMK, Toruń (praca doktorska), s. 285.
 5. Kenneth J. Thomas, Daniłowska A, Zawojska A., Jarka S., Stryszewski S., Wąs A. (2000): Model przystąpienia polskiego rolnictwa do UE. Koszty i korzyści dla Polski. [W:] Strategiczne opcje dla polskiego sektora agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych, SGGW, pod redakcją E. Majewskiego, G. Dalton. SGGW, Warszawa.
 6. Kopeć B. (1968): Systemy gospodarcze w rolnictwie polskim w latach 1955-1965, PWRiL, Warszawa. Koszty i korzyści członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Raport z badań. Centrum Europejskie. Natolin, Warszawa 2003.
 7. Nowak A.Z. (2000): Polska w procesie integracji - wybrane scenariusze makroekonomiczne. [W:] Strategiczne opcje dla polskiego sektora agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych, SGGW, Warszawa.
 8. Potencjalne skutki integracji z Unią Europejską dla sektora rolnego w Polsce. FAPA, Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej, Warszawa 2000.
 9. Runowski H., Siekierski C. (1995): Regionalne uwarunkowania rozwoju rolnictwa. [W:] Polityka regionalna w rozwoju obszarów wiejskich. Pod red. naukową K. Duczkowskiej-Matysz, M. Kłodzińskiego, C. Siekierskiego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 133,135.
 10. Siekierski C. (2000): Założenia polskiej polityki wobec rolnictwa i obszarów wiejskich. [W:] Strategiczne opcje dla polskiego sektora agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych. SGGW, Warszawa.
 11. Szczepański M.S. (1989): Modernizacja, rozwój zależny i rozwój endogenny. Wyd. US, Katowice.
 12. Strategia restrukturyzacji rolnictwa i zagospodarowania wsi w strefach intensywnych przekształceń własnościowych PGR, Polska Północno-Zachodnia. Biuro Regionalne w Gdańsku, Sopot, 1994.
 13. Wieś i rolnictwo, perspektywy rozwoju, IER i GŻ, IRWiR PAN, SGH, Warszawa 2002.
 14. Wpływ zróżnicowań regionalnych na możliwości przekształceń wsi polskiej. Pod redakcją Stasiaka A. (1999). Biuletyn KPZKPAN, zeszyt 188, Warszawa.
 15. Zgliński W. (2002): Regionalne zróżnicowania a przyszłość rolnictwa i wsi polskiej. Przegląd Geograficzny, T. 74, z. 3, 2002, s. 398.
 16. Ziętara W. (1989): Plan roczny i koncepcja systemu kontroli jego realizacji w państwowym przedsiębiorstwie rolniczym. SGGW-AR, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu