BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalinowski Sławomir
Tytuł
Ubóstwo polskiej wsi oraz sposoby przeciwdziałania jemu w perspektywie integracji z UE
The Poverty of Polish Rural Areas and the Ways of Countering its Effects in the Prospect of Accession to European Union
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 145-149, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Minimum egzystencji, Wieś, Poziom życia, Zwalczanie ubóstwa, Ubóstwo, Bezrobocie na wsi, Minimum socjalne
Households, Subsistence minimum, Village, Living standard, Poverty reduction, Poverty, Unemployment in rural area, Social minimum
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor przedstawił sytuację wiejskich gospodarstw domowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na ubóstwo. Omówił problemy minimum egzystencji i minimum socjalnego oraz sposoby przeciwdziałania biedzie na obszarach wiejskich.

The situation of farms with the main focus on poverty was presented. In this work the state od minimum existence, social minimum and efforts to counter the poverty in rural areas were analyzed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Antonides G., Fred van Raaij W. (2003): Zachowanie konsumenta, PWN, Warszawa, s. 530.
 2. GUS (2002): Warunki życia ludności w 2001 roku. Warszawa.
 3. Duczkowska-Małysz K. (1998): Rolnictwo - wieś - państwo. Warszawa, s. 154.
 4. Golinowska S. (1997): Polska bieda II. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie. IPiSS, Warszawa.
 5. Golinowska S., Topińska I. (2002): Pomoc społeczna - zmiany i warunki skutecznego działania. CASE, Warszawa, s. 31-32.
 6. Leszczyńska M. (2000): Parytet dochodowy ludności rolniczej w latach 90-tych. Polityka Społeczna nr 7, Warszawa.
 7. Michna W. (1999): Bezrobocie na wsi i możliwości jego ograniczenia. IERiGŻ, Warszawa, s. 50-53.
 8. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2003): Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Polski na lata 2004-2006 (II projekt), Warszawa.
 9. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych (2003): Raport "Rezultaty negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej i wstępna ocena ich skutków gospodarczo-społecznych". Warszawa.
 10. Nowa bieda (2001): Wywiad z prof. E.Tarkowską. Rzeczpospolita (Magazyn), nr 3, s. 12-14.
 11. UKIE (2003): Bilans korzyści i kosztów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Warszawa.
 12. Walewska D. (2002): 1,3 miliarda dolarów na trzy lata. Rzeczpospolita, 12.12.2002 r., nr 289.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu