BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudek Jadwiga
Tytuł
Dylematy funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach globalizacji rynku
Dilemmas of Small and Medium Enterprises Functioning in Market Globalization Conditions
Źródło
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Konferencje (23), 2003, nr 73, s. 237-243, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Organizacja i zarządzanie, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Globalizacja, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku
Organisation and management, Enterprise management, Globalization, Small business, Enterprises functioning in the market
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W opracowaniu omówiono zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstw wynikające z postępującej globalizacji rynków. Wskazano konieczność adaptacji ich działań do nowych warunków konkurencji określonych cechami rynku globalnego. Bazując na szczególnych cechach MSP i uwarunkowaniach sprzyjających rozwojowi tego sektora wskazano obszary potencjalnych przewag MSP nad megakoncernami, uzasadniających tezę, że procesy globalizacji powinny być przez nie postrzegane w kategoriach szans, a nie tylko zagrożeń. W tym kontekście omówiono dylematy funkcjonowania polskich MSP na globalnym rynku. (oryg. streszcz.)

In the paper changes of enterprises' environment caused by progressive market globalization are discussed. The paper provides the necessity of adaptation their actions to new conditions of competition characterized by global market. Relaying on special characteristics of small and medium enterprises and conditions which supports this sector developing of this sector, the areas of potential advantages of small and medium enterprises over mega concerns are pointed. It justifies a thesis that processes of globalization should be perceived by these enterprises as well as an opportunity not only as a threat. In this context dilemmas of functioning of Polish small and medium enterprises on global market are discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruk J., Dylematy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Gospodarka Narodowa nr 3/2002.
 2. Drucker P., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Warszawa, PWE, 1992.
 3. Drucker P., Zarządzanie w XX wieku, Muza SA, 1999.
 4. Klich J., Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań globalizacji, Przegląd Organizacji nr 7 - 8/2002.
 5. Limański A., Rola małych i średnich przedsiębiorstw w restrukturyzacji i integracji polskiej gospodarki z Unią Europejską, Przegląd Organizacji nr 5/2002.
 6. Leśniewski B., Hadaj M. Reda Z., Państwo do wynajęcia, Wprost 2001. 04. 08.
 7. Łuczka T., Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań XXI wieku, w: Przedsiębiorczość i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w XXI wieku, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2002.
 8. Markowicz J. Miłoszewicz D., Potek E., Sytuacja firm sektora MSP w ocenie przedsiębiorców, Przegląd Organizacji nr 2/2003.
 9. Parker B., Globalization and Business Practice, Managing Across Boundaries, SAGĘ Publications, London 1998 w: Rogut A. Małe i średnie przedsiębiorstwa w integracji ekonomicznej. Doświadczenia Unii Europejskiej. Lekcje dla Polski, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2002.
 10. Przedsiębiorczość i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w XXI wieku, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2002.
 11. Strużycki M (red. naukowa), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, Warszawa, Difin 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-9484
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu